ข้อมูลท่องเที่ยวเวียดนาม

เที่ยวดินแดนแห่งสงครามที่จารึกประวัติศาตร์โลก เวียดนามใต้

ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ ดินแดนแห่งอดีตสงครามครั้งใหญ่ เมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุด และบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้ ที่นี่คือเวียดนามใต้