Album: เมืองซากะ ดินแดนแห่งวัฒนธรรม

รายละเอียด : เมืองซากะ ส่วนหนึ่งแห่งภูมิภาคคิวชู สามารถเดินทางจากประเทศไทยบินมาลงที่ฟุกุโอกะซึ่งใช้เวลาโดยประมาณ 6 ชั่วโมง และจากฟุกุโอกะไปจังหวัดซากะถ้าเดินทางโดยรถไฟจะใช้เวลาประมาณ 40 นาที หรือถ้านั่งรถบัสจะใช้เวลาประมาณ 70 นาที จังหวัดซากะเป็นสถานที่ที่มีสิ่งที่น่า

ศาลเจ้าในจังหวัดซากะ

ศาลเจ้าในจังหวัดซากะ

ศาลเจ้าโฮโท

ศาลเจ้าโฮโท

น้ำมนต์ชำระล้าง ของศาลเจ้าโฮโท

น้ำมนต์ชำระล้าง ของศาลเจ้าโฮโท

ที่เช่าเครื่องราง ศาลเจ้าโฮโท

ที่เช่าเครื่องราง ศาลเจ้าโฮโท

ป้ายจุดหนึ่งของศาลเจ้าโฮโท

ป้ายจุดหนึ่งของศาลเจ้าโฮโท

ทางเข้าศาลเจ้าโฮโท

ทางเข้าศาลเจ้าโฮโท

ป้ายจุดหนึ่งของศาลเจ้าโฮโท

ป้ายจุดหนึ่งของศาลเจ้าโฮโท

ร้านขายของบนเกาะทาคาชิมะ

ร้านขายของบนเกาะทาคาชิมะ

เสาอนุสาวรีย์บนเกาะทาคาชิมะ

เสาอนุสาวรีย์บนเกาะทาคาชิมะ

ท่าเรือ

ท่าเรือ

ท่าเรือก่อนที่จะไปที่เกาะทาคาชิมะ

ท่าเรือก่อนที่จะไปที่เกาะทาคาชิมะ

Monbou Restaurant

Monbou Restaurant

Monbou Restaurant

Monbou Restaurant

Monbou Restaurant

Monbou Restaurant

สินค้าหน้าท่าเรือโยบุโกะ

สินค้าหน้าท่าเรือโยบุโกะ

สินค้าหน้าท่าเรือโยบุโกะ

สินค้าหน้าท่าเรือโยบุโกะ

สินค้าหน้าท่าเรือโยบุโกะ

สินค้าหน้าท่าเรือโยบุโกะ

สินค้าหน้าท่าเรือโยบุโกะ

สินค้าหน้าท่าเรือโยบุโกะ

ร้านค้าหน้าท่าเรือโยบุโกะ

ร้านค้าหน้าท่าเรือโยบุโกะ

ร้านค้าหน้าท่าเรือโยบุโกะ

ร้านค้าหน้าท่าเรือโยบุโกะ

ป้ายหน้าทางไปท่าเรือโยบุโกะ

ป้ายหน้าทางไปท่าเรือโยบุโกะ

วิวรอบๆท่าเรือโยบุโกะ

วิวรอบๆท่าเรือโยบุโกะ

วิวรอบๆท่าเรือโยบุโกะ

วิวรอบๆท่าเรือโยบุโกะ

วิวรอบๆท่าเรือโยบุโกะ

วิวรอบๆท่าเรือโยบุโกะ

ป้ายทางเข้าท่าเรือโยบุโกะ

ป้ายทางเข้าท่าเรือโยบุโกะ

ทางเดินไปขึ้นเรือ

ทางเดินไปขึ้นเรือ

วิวรอบๆท่าเรือโยบุโกะ

วิวรอบๆท่าเรือโยบุโกะ

ทางเดินไปขึ้นเรือ

ทางเดินไปขึ้นเรือ

เรือท่องเที่ยวของท่าเรือโยกุโบะ

เรือท่องเที่ยวของท่าเรือโยกุโบะ

เรือท่องเที่ยวของท่าเรือโยกุโบะ

เรือท่องเที่ยวของท่าเรือโยกุโบะ

ท่าเรือโยกุโบะ

ท่าเรือโยกุโบะ

นานาทสึกามะ

นานาทสึกามะ

นานาทสึกามะ

นานาทสึกามะ

นานาทสึกามะ

นานาทสึกามะ

จุหนึ่งบนจุดชมวิว Kagamiyama

จุหนึ่งบนจุดชมวิว Kagamiyama

แท่นหินจารึก

แท่นหินจารึก

แท่นหินจารึก

แท่นหินจารึก

ภาพวิวบนเขา Kagamiyama

ภาพวิวบนเขา Kagamiyama

อนุสาวรีย์หญิงสาว

อนุสาวรีย์หญิงสาว

แท่นหินจารึก

แท่นหินจารึก

ร้านค้าเก่าแก่บนทางไปจุดชมวิว

ร้านค้าเก่าแก่บนทางไปจุดชมวิว

ร้านค้าเก่าแก่บนทางไปจุดชมวิว

ร้านค้าเก่าแก่บนทางไปจุดชมวิว

ดอก Hydrangea

ดอก Hydrangea

ป้ายในสนามบินซากะ

ป้ายในสนามบินซากะ

เคาน์เตอร์ให้เช่ารถ

เคาน์เตอร์ให้เช่ารถ

ร้านอาหารในสนามบินฟุกุโอกะ

ร้านอาหารในสนามบินฟุกุโอกะ

เคาน์เตอร์มหาวิทยาลัยคิวชู

เคาน์เตอร์มหาวิทยาลัยคิวชู

รถบัสที่เราใช้ Royal Kanko

รถบัสที่เราใช้ Royal Kanko

ร้านค้าตามข้างทางที่เราผ่านเพื่อมุ่งหน้าไปซากะ

ร้านค้าตามข้างทางที่เราผ่านเพื่อมุ่งหน้าไปซากะ

ร้านค้าขายของที่ระลึกบนเขา Kagamiyama

ร้านค้าขายของที่ระลึกบนเขา Kagamiyama

ป้ายร้านค้า บน Kagamiyama

ป้ายร้านค้า บน Kagamiyama

จุดหนึ่งบนเขา Kagamiyama

จุดหนึ่งบนเขา Kagamiyama

จุดหนึ่งบนเขา Kagamiyama

จุดหนึ่งบนเขา Kagamiyama

จุดหนึ่งบนเขา Kagamiyama

จุดหนึ่งบนเขา Kagamiyama

จุดหนึ่งบนเขา Kagamiyama

จุดหนึ่งบนเขา Kagamiyama

จุดหนึ่งบนเขา Kagamiyama

จุดหนึ่งบนเขา Kagamiyama

ป้ายบอกแผนที่บนเขา Kagamiyama

ป้ายบอกแผนที่บนเขา Kagamiyama

ป้ายบอกทาง

ป้ายบอกทาง

ดอก Hydrangea

ดอก Hydrangea

Hikiyama Exhibition Hall

Hikiyama Exhibition Hall

Hikiyama Exhibition Hall

Hikiyama Exhibition Hall

Hikiyama Exhibition Hall

Hikiyama Exhibition Hall

Hikiyama Exhibition Hall

Hikiyama Exhibition Hall

Hikiyama Exhibition Hall

Hikiyama Exhibition Hall

Hikiyama Exhibition Hall

Hikiyama Exhibition Hall

Hikiyama Exhibition Hall

Hikiyama Exhibition Hall

Osakanamura Shopping Center

Osakanamura Shopping Center

Osakanamura Shopping Center

Osakanamura Shopping Center

ดอก Hydrangea

ดอก Hydrangea

ดอก Hydrangea

ดอก Hydrangea