Album: เที่ยวโตเกียว-โตเกียว

รายละเอียด : เที่ยวโตเกียว-โตเกียว สูดอากาศบริสุทธิ์ ไหว้พระดังที่วัดเซ็นโซจิ ช้อปปิ้งแหล่งวัยรุ่นที่ชินจูกุ

รับประทานอาหารญี่ปุ่น

รับประทานอาหารญี่ปุ่น

รับประทานอาหารญี่ปุ่น

รับประทานอาหารญี่ปุ่น

วิวภูเขาไฟฟูจิ

วิวภูเขาไฟฟูจิ

ถ่ายภาพกับวิวภูเขาไฟฟูจิ

ถ่ายภาพกับวิวภูเขาไฟฟูจิ

รับประทานขาปูยักษ์

รับประทานขาปูยักษ์

รับประทานขาปูยักษ์

รับประทานขาปูยักษ์

วิวภูเขาไฟฟูจิ

วิวภูเขาไฟฟูจิ

ภูเขาไฟฟูจิ

ภูเขาไฟฟูจิ

ล่องทะเลสาบอาชิ

ล่องทะเลสาบอาชิ

รับประทานอาหารญี่ปุ่น

รับประทานอาหารญี่ปุ่น

อาหารญี่ปุ่นสดใหม่ น่ารับประทาน

อาหารญี่ปุ่นสดใหม่ น่ารับประทาน

หลวงพ่อโต ไดบุตสึ วัดโคโตกุอิน เมืองคามาคุระ

หลวงพ่อโต ไดบุตสึ วัดโคโตกุอิน เมืองคามาคุระ

หลวงพ่อโต ไดบุตสึ วัดโคโตกุอิน เมืองคามาคุระ

หลวงพ่อโต ไดบุตสึ วัดโคโตกุอิน เมืองคามาคุระ

หลวงพ่อโต ไดบุตสึ วัดโคโตกุอิน เมืองคามาคุระ

หลวงพ่อโต ไดบุตสึ วัดโคโตกุอิน เมืองคามาคุระ

หลวงพ่อโต ไดบุตสึ วัดโคโตกุอิน เมืองคามาคุระ

หลวงพ่อโต ไดบุตสึ วัดโคโตกุอิน เมืองคามาคุระ

หลวงพ่อโต ไดบุตสึ วัดโคโตกุอิน เมืองคามาคุระ

หลวงพ่อโต ไดบุตสึ วัดโคโตกุอิน เมืองคามาคุระ

หลวงพ่อโต ไดบุตสึ วัดโคโตกุอิน เมืองคามาคุระ

หลวงพ่อโต ไดบุตสึ วัดโคโตกุอิน เมืองคามาคุระ

หลวงพ่อโต ไดบุตสึ วัดโคโตกุอิน เมืองคามาคุระ

หลวงพ่อโต ไดบุตสึ วัดโคโตกุอิน เมืองคามาคุระ

สภาพบ้านเมืองที่สะอาดสะอ้าน

สภาพบ้านเมืองที่สะอาดสะอ้าน

โตเกียวสกายทรี

โตเกียวสกายทรี

วัดเซ็นโซจิ

วัดเซ็นโซจิ

วัดเซ็นโซจิ

วัดเซ็นโซจิ

วัดเซ็นโซจิ

วัดเซ็นโซจิ

ทำบุญวัดเซ็นโซจิ

ทำบุญวัดเซ็นโซจิ

วัดเซ็นโซจิ

วัดเซ็นโซจิ

โตเกียวสกายทรี

โตเกียวสกายทรี