โปรแกรมทัวร์ภูฏาน ทิเบต

สายการบิน : BHUTAN AIRLINE

YBU01 : ทัวร์ภูฐาน Bhutan new

ภูฏาน… ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า สายการบินภูฎาน แอร์ไลน์(B3) พาโร - ทิมพู– ปูนาคา

เดินทางวันที่ :  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / ธันวาคม | ราคา 48,900 บาท

เดินทางวันที่ :  เมษายน / พฤษภาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน | ราคา 55,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

ทัวร์ทิเบต PDC06 : ทิเบต ดินแดนอารยธรรมศักดิ์สิทธิ์ 8 วัน new

เมืองเฉินตู – วังแพะเขียว - เขาเหย้าหวังซาน – พิพิธภัณฑ์ทิเบต – วัดเซรา (ไฮไลท์) พระราชวังโปตาลากง (ไฮไลท์) – วัดโจคัง – ถนนแปดเหลี่ยม ทะเลสาบยามดก – โรงงานสมุนไพรทิเบต – เมืองลาซา- นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 60 | ราคา 67,000 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด