โปรแกรมทัวร์ภาคใต้

PTD01 : เกาะหัวใจมรกต 2วัน1คืน พักเกาะฮอร์สชู new

เกาะสน พม่า – เกาะฮอร์สซู – เกาะหัวใจมรกต – เกาะตาฟุ๊ก-เกาะย่านเชือก

เดินทางระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560| ราคา 5,900  บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด

PTD04 : 2วัน1คืน พักแกรนด์อันดามัน new

เกาะสน พม่า – เกาะฮอร์สซู – เกาะหัวใจมรกต – เกาะตาฟุ๊ก-เกาะย่านเชือก-เกาะสน พม่า

เดินทางระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560| ราคา 4,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด

PTD08 : รับหาดใหญ่-เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน new

หลีเป๊ะ – หินซ้อน –เกาะผึ้ง – เกาะไผ่ – เกาะดง-เกาะรอกลอย เกาะราวี-เกาะอาดัง-หินงาม-ร่องน้ำจา

วารินทร์ บีช รีสอร์ท

        เดินทางช่วง : ตุลาคม 56 - พฤษภาคม 60 | ราคาเริ่มต้น 5,300 บาท

หลีเป๊ะ เพาเวอร์บีช รีสอร์ท

        เดินทางช่วง : พฤศจิกายน 59 - ธันวาคม 59, มกราคม 60 - เมษายน 60 | ราคาเริ่มต้น 6,800 บาท

สิตา บีช รีสอร์ท 

        เดินทางช่วง : พฤศจิกายน 59 - ธันวาคม 59, มกราคม 60 - เมษายน 60 l ราคาเริ่มต้น 8,900 บาท

รีสอร์ท อื่นๆ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด

PTD03 : เกาะหัวใจมรกต one day trip new

เกาะหัวใจมรกต - เกาะฮอร์สชู - อ่าวค้อน -ช้อปปิ้ง

เดินทางระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560| ราคา 3,900  บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด

PTD06 : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา - เกาะหลีเป๊ะ 3วัน2คืน new

หาดใหญ่ - ท่าเทียบเรือปากบารา – เกาะไข่ – เกาะหินงาม – เกาะราวี – ร่องน้ำจาบัง –เกาะหลีเป๊ะ ท่าเรือปากบารา-ท่าเรือตำมะลัง- เกาะลังกาวี

พักวารินทร์ บีช รีสอร์ท  

         เดินทางช่วง : 21 ต.ค. 59 - 31 พ.ค. 60| ราคาเริ่มต้น 7,000บาท

หลีเปีะ เพาเวอร์บีช รีสอร์ท

          เดินทางช่วง : 1 พ.ย. 59 - 16 ธ.ค. 56 / 11 ม.ค. 60 -30 เม.ย. 60 |ราคาเริ่มต้น 8,800บาท

บันดาหยา รีสอร์ท  

          เดินทางช่วง : 1 พ.ย. 59 - 19 ธ.ค. 59 l ราคาเริ่มต้น 7,300 บาท

เม้าเทิร์น รีสอร์ท

          เดินทางช่วง : 1 พ.ย. 59 - 19 ธ.ค. 59 / 11 ม.ค. 60 - 15 พ.ค.60l ราคาเริ่มต้น 7,700 บาท

อันดารีสอร์ท

          เดินทางช่วง : 16 ต.ค. 59 - 20 ธ.ค. 59 / 11 ม.ค. 60 - 15 พ.ค. 60 l ราคาเริ่มต้น 8,100 บาท

อันดามัน รีสอร์ท

         เดินทางช่วง : 16 ม.ค. 60 - 30 เม.ย. 60 ราคาเริ่มต้น 7,400 บาท

ไอดีลลิค

        เดินทางช่วง : 11 พ.ย. 59 - 19 ธ.ค. 59 / 11 ม.ค. 60 - 15 พ.ค. 60  l ราคาเริ่มต้น 10,800 บาท

อาคีรา รีสอร์ท

        เดินทางช่วง : 1 พ.ค. 59 - 19 ธ.ค. 59 / 11 ม.ค. 60 - 30 เม.ย. 60 ราคาเริ่มต้น 9,400 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด

PTD02 : เกาะหัวใจมรกต 2วัน1คืน พักเกาะตาฟุ๊ก new

เกาะสน พม่า – เกาะฮอร์สซู – เกาะหัวใจมรกต - เกาะตาฟุ๊ก

 เดินทางระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560| ราคา 5,900  บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด

PTD05 : ทัวร์ 3เกาะระนอง Day trip new

ท่าเรือบางเบน-เกาะค้างคาว-เกาะกำตก-เกาะญี่ปุ่น-ท่าเรือบางเบน

เดินทางระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 | ราคา 2,200 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด

PTD07 : เกาะหลีเป๊ะ-เกาะลังกาวี 4 วัน 3 คืน Hot

สัมผัสท้องทะเลอันดามันเยือนมาเลเซีย 4 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะลังกาวี ดินแดนต้องคำสาปพระนางเลือดขาว

วารินทร์ บีช รีสอร์ท 
            -เดินทางวันที่ : 21 ต.ค.2016 -31 พ.ค.2017 (21-24 ต.ค. 2016,2-6 ธ.ค.2016,9-12 ธ.ค.2016,29 ธ.ค.2016-3 ม.ค.2017, 10-14 ก.พ.2017, 5-10 เม.ย.2017, l เริ่มต้น 8,200 บาท

หลัเป๊ะ เพาเวอ์บีช รีสอร์ท 
           -เดินทางวันที่ : 1พ.ย.2016 – 19 ธ.ค.2016 และ 11 ม.ค.2017 – 30 เม.ย.2017l เริ่มต้น 11,700 บาท

บันดาหยา รีสอร์ท
           -เดินทางวันที่ : 1พ.ย.2016 – 19 ธ.ค.2016 และ 11 ม.ค.2017 – 30 เม.ย.2017l เริ่มต้น 9,600 บาท

บันดาหยา วิลล่า
           -เดินทางวันที่ : 1พ.ย.2016 – 19 ธ.ค.2016 และ 11 ม.ค.2017 – 30 เม.ย.2017l เริ่มต้น 12,000 บาท

เม้าเทิร์น รีสอร์ท
           -เดินทางวันที่ : 1 พ.ย.2016-19 ธ.ค.2016 และ 11 ม.ค.2017-15 พ.ค.2017l เริ่มต้น 10,000 บาท

รีสอร์ท อื่นๆ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด

PTD09 : เกาะตะรุเตา – เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน new

เกาะหลีเป๊ะ – เกาะหินซ้อน- เกาะดง – เกาะลองกวย- เกาะผึ้ง –เกาะไผ่-เกาะรอกลอย เกาะหินงาม – ร่องน้ำจาบัง – เกาะราวี –เกาะยาง - เกาะหินขาว - เกาะอาดัง

วารินทร์ บีช รีสอร์ท 

เดินทางช่วง :ตุลาคม 59 - พฤษภาคม 60| ราคาเริ่มต้น  6,700 บาท

หลีเป๊ะ เพาเวอร์บีช รีสอร์ท

เดินทางช่วง :พฤศจิกายน 59 –  ธันวาคม 59  และ  มกราคม 60 – เมษายน 60 l ราคาเริ่มต้น 8,900 บาท

สิตา บีช รีสอร์ท

เดินทางช่วง : พฤศจิกายน 59 –  ธันวาคม 59  และ  มกราคม 60 – เมษายน 60 l ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

บันดาหยา รีสอร์ท

เดินทางช่วง : พฤศจิกายน 59 –  ธันวาคม 59  และ  มกราคม 60 – พฤษภาคม 60 l ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท

รีสอร์ท อื่นๆ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด