โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

สายการบิน : Nok AIR

ZV04 : AMAZING SAPAR 4D3N new

ชื่นชมความงามเมืองซาปา เมืองหลังคาโลกอินโดจีน สัมผัสการทำนาขั้นบันไดที่หมู่บ้าน ก๊าตก๊าต กินลม ชมวิว ความงามของผืนนาระหว่างทาง ที่หมู่บ้านตะวัน ผ่อนคลายกับสายน้ำที่น้ำตก SILVER WATER FALL คารวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ

เดินทางวันที่ :เมษายน60 - กันยายน60 | ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์

ZV02 : Grand central Veitnam 4day 3night new

เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เวียดนามกลาง เว้-ดานัง-ฮอยอัน นั่งเรือล่องแม่น้ำหอม แม่น้ำสายหลักของเว้ที่มีวัฒนธรรมยาวนาน ทานอาหารเย็นที่เว้ พร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง นั่งกระเช้าขึ้น-ลง ภูเขาบาน่าฮิลล์ พร้อมทานบุฟเฟ่ต์บนเขา ชมเมืองฮอยอัน เมืองโบราณที่มี่เสน่ห์

เดินทาง : เมษายน60 - กันยายน60 | ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok AIR

BIV07 : เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน new

ช้อปปิ้งตลาดซาปา - ชมทิวทัศน์เขาฮามลอง - ชมความงาม ถ้ำนางฟ้า + ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งแบบจุใจ ในตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง + ถนนสาย 36 - อิ่มอร่อยกับอาหาร SEAFOOD + ไวน์แดงบนเรือแสนโรแมนติก - ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์มรดกโลก - นั่งเรือกระจาดชม ถ้ำตามก๊ก อ้อมกอ

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 60 | ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Jet Star Airways

GOV01 : เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน (BL) new

ฮานอย – สุสานลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – ทะเลสาบคืนดาบ – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ช้อปปิ้งตลาด 36 สาย

เดินทางวันที่ : 4-7พฤษภาคม  2560 | ราคา 12,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Jet Star Airways

GOV02 : เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 5 วัน 4 คืน (BL) new

ฮานอย - ลาวไก – ซาปา– Cat Cat Village -อิสระช้อปปิ้งตลาดเมืองซาปา- Silver Water Fall – ภูเขาฮัมรอง–ซาปา ลาวไก – Coc Leu Market – ฮานอย

เดินทางวันที่ : 10-14พฤษภาคม  2560 | ราคา 15,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : AIRASIA

GOV05 : เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน (FD) new

ดาลัด- Datalla Water Fall (นั่งรถราง)-กระเช้าไฟฟ้า -ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ -หุบเขาแห่งความรัก (Love Valley) -มุยเน่ Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว -ทะเลทรายแดง -นครโฮจิมินห์

เดินทางวันที่ : เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2560  | ราคาเริ่มต้น  12,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Qatar Airways

GOV06 : เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน (QR) new

ฮานอย – ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน - ล่องเรืออ่าวฮาลอง+ถ้ำนางฟ้า –นิงห์บิงห์ ล่องเรือฮาลองบก+ถ้ำตำก๊อก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง๊อกเซิน-การแสดงโชวร์หุ่นกระบอกน้ำ - สุสานลุงโฮ- วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือน มีนาคม - เมษายน 60 | ราคา 13,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Bangkok&Srilankan Airways

ZV01 : DREAM CENTRAL VIETNAM 3D2N new

สัมผัสเสน่ห์แห่งเวียดนามกลาง เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้-ดานัง-ฮอยอัน ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากวัฒนธรรมเว้อันยาวนาน ชมเมืองฮอยอัน เมืองโบราณที่มีเสน่ห์จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก สักการะเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในเวียดนา

เดินทางวันที่ : 07 – 09 กรกฎาคม 2560   l ราคา 13,900

เดินทางวันที่ : 04 – 06 สิงหาคม 2560    l ราคา 11,900

เดินทางวันที่ : 08 – 10 กันยายน 2560    l ราคา 11,900

เดินทางวันที่ : 29 ก.ย. – 01 ต.ค. 2560    l ราคา 11,900

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok scoot

ZV08 : DELIGHT SOUTH VIETNAM 4D3N (DD+FD) new

-นครโฮจิมินท์-พิพิธภัณฑ์สงคราม-เมืองดาลัท - CRAZYHOUSE-พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-หุบเขาแห่งความรัก-น้ำตก DATANLA-เมืองมุยเน่ ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง- FAIRY STREAM-ท่าเรือมุยเน่-โฮจิมินท์

เดินทางวันที่ : เมษายน60 - กันยายน60  ราคาเริ่มต้น  11,900  บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air Asia

ทัวร์เวียดนาม : JTV01 : ฮานอย ซาฟา ฟานซีปัน 3 วัน new

เที่ยวเมืองซาปาบรรยากาศหุนเขา...พักซาปา 2คืนเต็มอิ่ม, หุบเขามังกรซาปา อิ่มอร่อยบุฟเฟ่นานาชาติ

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือนเมษายน - ตุลาคม 60 | ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok AIR

ทัวร์เวียดนาม BV01 : เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน new

นำท่านแวะชมศูนย์หัตกรรมของคนพิการที่เมืองไฮดวง (Hai Duong) ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมายเป็นของฝากคนทางบ้าน และ ยังเป็นการอุดหนุนช่วยเหลือผู้พิการอีกด้วยถึงเมืองฮานอยนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจ ลางเมืองฮานอย และยังมีสถานที่อื่นๆอีกมากมาย

เดินทางวันที่ : มี.ค. 60 - มิ.ย. 60 | ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air Asia

ทัวร์เวียดนาม JV01 : โฮจิมินห์-ดาลัด-มุยเน่ 4วัน FD new

โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่ ฟานเทียต-ดาลัท-น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ดาลัท-โฮจิมินห์-ล่องเรือรับประทานอาหารแม่น้ำไซ่ง่อน โฮจิมินห์-ตลาดเบนถัน

เดินทางวันที่ :มีนาคม  - พฤษภาคม 2560  | ราคาเริ่มต้น 11,900 บมาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : VN

ทัวร์เวียดนาม MCV01 : WONDERFUL VIETNAM โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4วัน 3คืน new

ชมเมือง “ดาลัด” สัมผัสบรรยากาศ สุดแสนโรแมนติค พร้อมสัมผัสอากาศเย็นได้ตลอดทั้งปีชมทะเลทรายมุยเน่ สีขาวที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม หรือ ซาฮาร่า เวียดนาม นั่งรถรางชมความสวยงามของน้ำตก “ดาตันลา”ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแบบจุใจ ที่ตลาดเบนถันห์เที่ยวสบายไม่เหนื่อย

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2560 | ราคา 14,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : AirasiaX (D7)

ฺBIV11 : ซินจ่าว....เที่ยวเวียดนามสุดคุ้ม new

เวียดนามเหนือ - ฮานอย- ซาปา - ฮาลอง - นิงบิงห์ - ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต -สะพานหวาย - ล่องเรือชมถํ้าตามก๊ก ถํ้านางฟ้า

เดินทางเดือน : มี.ค. 60 - พ.ค. 60 | ราคา 12,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด