โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์

ZV01 : DREAM CENTRAL VIETNAM 3D2N Hot

พิเศษ !!! ของสมนาคุณ 1 ชุด (ถุงผ้ารักโลก/พัด/หมวก) เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เวียดนามกลาง เว้-ดานัง-ฮอยอัน อาหารครบทุกมื้อ ไม่มีอิสระทานเอง รถบัสปรับอากาศ พร้อมฟรี WIFI บนรถบัส สามารถใช้บริการ LOUNGE ของแอร์ไลน์ได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

เดินทางวันที่ : มีนาคม 2560  | ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok AIR

ZV04 : AMAZING SAPAR 4D3N new

ชื่นชมความงามเมืองซาปา เมืองหลังคาโลกอินโดจีน สัมผัสการทำนาขั้นบันไดที่หมู่บ้าน ก๊าตก๊าต กินลม ชมวิว ความงามของผืนนาระหว่างทาง ที่หมู่บ้านตะวัน ผ่อนคลายกับสายน้ำที่น้ำตก SILVER WATER FALL คารวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ

เดินทางวันที่ :เมษายน60 - กันยายน60 | ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์

ZV02 : Grand central Veitnam 4day 3night new

เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เวียดนามกลาง เว้-ดานัง-ฮอยอัน นั่งเรือล่องแม่น้ำหอม แม่น้ำสายหลักของเว้ที่มีวัฒนธรรมยาวนาน ทานอาหารเย็นที่เว้ พร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง นั่งกระเช้าขึ้น-ลง ภูเขาบาน่าฮิลล์ พร้อมทานบุฟเฟ่ต์บนเขา ชมเมืองฮอยอัน เมืองโบราณที่มี่เสน่ห์

เดินทาง : เมษายน60 - กันยายน60 | ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok AIR

ZV09 : HELLO HANOI 3D2N new

สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ พร้อมลิ้มรสอาหารทะเล ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้งไนท์บาซาร์ฮาลอง บุฟเฟ่ต์อาหารเวียดนาม ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ชมวัดหงอกเซินวัดโบราณ เยือนทะเลสาบคืนดาบ สุสานโฮจิมินห์ ชมบ้านพักลุงโฮ

เดินทางวันที่ : 03-05, 17-19 , 24-26  มีนาคม 2560 | ราคา 10,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok AIR

BIV07 : เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน new

ช้อปปิ้งตลาดซาปา - ชมทิวทัศน์เขาฮามลอง - ชมความงาม ถ้ำนางฟ้า + ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งแบบจุใจ ในตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง + ถนนสาย 36 - อิ่มอร่อยกับอาหาร SEAFOOD + ไวน์แดงบนเรือแสนโรแมนติก - ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์มรดกโลก - นั่งเรือกระจาดชม ถ้ำตามก๊ก อ้อมกอ

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 60 | ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Jet Star Airways

GOV01 : เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน (BL) new

ฮานอย – สุสานลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – ทะเลสาบคืนดาบ – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ช้อปปิ้งตลาด 36 สาย

เดินทางวันที่ : 12-15  เมษายน 2560 | ราคา 12,900  บาท

เดินทางวันที่ : 13-16  เมษายน 2560 | ราคา 14,900 บาท

เดินทางวันที่ : 4-7พฤษภาคม  2560 | ราคา 12,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Jet Star Airways

GOV02 : เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 5 วัน 4 คืน (BL) new

ฮานอย - ลาวไก – ซาปา– Cat Cat Village -อิสระช้อปปิ้งตลาดเมืองซาปา- Silver Water Fall – ภูเขาฮัมรอง–ซาปา ลาวไก – Coc Leu Market – ฮานอย

เดินทางวันที่ : 12-16  เมษายน 2560  | ราคา 15,900 บาท

เดินทางวันที่ : 13-17  เมษายน 2560 | ราคา 16,900 บาท

เดินทางวันที่ : 10-14พฤษภาคม  2560 | ราคา 15,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : AIRASIA

GOV05 : เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน (FD) new

ดาลัด- Datalla Water Fall (นั่งรถราง)-กระเช้าไฟฟ้า -ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ -หุบเขาแห่งความรัก (Love Valley) -มุยเน่ Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว -ทะเลทรายแดง -นครโฮจิมินห์

เดินทางวันที่ : เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2560  | ราคาเริ่มต้น  12,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Qatar Airways

GOV06 : เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน (QR) new

ฮานอย – ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน - ล่องเรืออ่าวฮาลอง+ถ้ำนางฟ้า –นิงห์บิงห์ ล่องเรือฮาลองบก+ถ้ำตำก๊อก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง๊อกเซิน-การแสดงโชวร์หุ่นกระบอกน้ำ - สุสานลุงโฮ- วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือน มีนาคม - เมษายน 60 | ราคา 13,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Qatar Airways

GOV07 : เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 5 วัน 4 คืน (QR) new

ฮานอย – ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน - ล่องเรืออ่าวฮาลอง+ถ้ำนางฟ้า –ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง๊อกเซิน-การแสดงโชวร์หุ่นกระบอกน้ำ - ซาปา- Silver Water Fall-ลาวไก+ Coc Leu Market

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือน เมษายน 60 (สงกรานต์) | ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Qatar Airways

GOV08 : เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน(QR) new

ฮาลอง + ล่องเรืออ่าวฮาลอง+ถ้ำนางฟ้า –ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง๊อกเซิน-การแสดงโชวร์หุ่นกระบอกน้ำ-สุสานลุงโฮ- วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย-

เดินทางวันที่ : 13-15 เมษายน 2560 | ราคา 13,900 บาท

เดินทางวันที่ : 14-16 เมษายน 2560 | ราคา 13,900 บาท

เดินทางวันที่ : 15-17 เมษายน 2560 | ราคา 13,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok scoot

ZV08 : DELIGHT SOUTH VIETNAM 4D3N (DD+FD) new

-นครโฮจิมินท์-พิพิธภัณฑ์สงคราม-เมืองดาลัท - CRAZYHOUSE-พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-หุบเขาแห่งความรัก-น้ำตก DATANLA-เมืองมุยเน่ ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง- FAIRY STREAM-ท่าเรือมุยเน่-โฮจิมินท์

เดินทางวันที่ : เมษายน60 - กันยายน60  ราคาเริ่มต้น  11,900  บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Qatar Airlines (QR)

ZV10 : LOVELY HANOI 3D 2N new

สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ พร้อมลิ้มรสอาหารทะเลที่ฮาลองเบย์ ชมการแสดงพื้นเมืองละครหุ่นกระบอกน้ำ คารวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัดเจดีย์เสาเดียว ช้อปปิ้งฮาลองไนท์บาร์ซา และถนน36สาย

เดินทางเดือน : มีนาคม - พฤษภาคม 2560 | ราคา 9,999 บาท

เดินทางวันที่ : 07-09 เมษายน 2560 | ราคา 11,999 บาท

เดินทางวันที่ : 12-14 เมษายน 2560 | ราคา 13,999 บาท

เดินทางวันที่ : 29 เม.ย. – 01 พ.ค.2560 | ราคา 13,999 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok Air

ทัวร์เวียดนาม BIV03 : เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ซิตี้มุยเน่ชมทะเลทราย3 วัน new

เที่ยวชมเมือง เศรษฐกิจ โฮจิมินห์ซิตี้  ชมความงาม ของโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม สไตน์ฝรั่งเศษ  เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สงคราม  ช้อปปิ้งแบบจุใจ ตลาดเบนถัน  พิเศษ !! ทานอาหารแบบบุฟเฟ่นานาชาติหลากหลายเมนู  พิเศษ !! พาทุกท่านชม กรมไปร

เดินทางเดือนมีนาคม 60 - พฤษภาคม 60 | ราคาเริ่มต้น9,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok AIR

ทัวร์เวียดนาม BV01 : เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน new

นำท่านแวะชมศูนย์หัตกรรมของคนพิการที่เมืองไฮดวง (Hai Duong) ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมายเป็นของฝากคนทางบ้าน และ ยังเป็นการอุดหนุนช่วยเหลือผู้พิการอีกด้วยถึงเมืองฮานอยนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจ ลางเมืองฮานอย และยังมีสถานที่อื่นๆอีกมากมาย

เดินทางวันที่ : มี.ค. 60 - มิ.ย. 60 | ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air Asia

ทัวร์เวียดนาม JV01 : โฮจิมินห์-ดาลัด-มุยเน่ 4วัน FD new

โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่ ฟานเทียต-ดาลัท-น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ดาลัท-โฮจิมินห์-ล่องเรือรับประทานอาหารแม่น้ำไซ่ง่อน โฮจิมินห์-ตลาดเบนถัน

เดินทางวันที่ :มีนาคม  - พฤษภาคม 2560  | ราคาเริ่มต้น 11,900 บมาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : AirasiaX (D7)

ฺBIV11 : ซินจ่าว....เที่ยวเวียดนามสุดคุ้ม new

เวียดนามเหนือ - ฮานอย- ซาปา - ฮาลอง - นิงบิงห์ - ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต -สะพานหวาย - ล่องเรือชมถํ้าตามก๊ก ถํ้านางฟ้า

เดินทางเดือน : มี.ค. 60 - พ.ค. 60 | ราคา 12,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด