โปรแกรมทัวร์เกาหลี

Download File

ทัวร์เกาหลี DK10 : TRENDY SUMMER 5D3N (LJ)

เดินทางวันที่ :6-10 / 7-11 / 11-15 / 14-18 / 18-22 / 19-23

                      / 25-29 / 26-30 มิถุนายน 2560 | ราคา 13,900 บาท

เดินทางวันที่ : 30 มิถุนายน – 4 กรกฏาคม 2560 | ราคา 13,900 บาท

ราคาเริ่มต้นที่ 13900 บาท

ดูรายละเอียดทัวร์ จองทัวร์นี้