โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

สายการบิน : การบินไทย

BA01 : SYDNEY EASY TOUR 5D3N#SYD1(TG)- APRIL 17 new

ชมนครซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ –ช้อปปิ้ง- ซิดนีย์ -อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-สวนสัตว์พื้นเมือง - ซิดนีย์

เดินทางวันที่ : 12 –16 / 13-17 เมษายน 2560  | ราคา 54,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

BA02 : SYDNEY CENTRAL COAST 5D3N (TG) 11-15 APRIL 17 new

ซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ เซ็นทรัลโคสท์ - สวนสัตว์พื้นเมือง-พอร์ต สตีเฟ่นส์ ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา- นิวคาสเซิล - นิวคาสเซิล- ซิดนีย์ –พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ- พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ –ช้อปปิ้ง

เดินทางวันที่ : 11-15 เมษายน 2560 | ราคา 59,900.บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

BA03 : COLORFUL SYDNEY 5D3N (TG)#SYD2- APRIL 17 new

ซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ เซ็นทรัลโคสท์ - สวนสัตว์พื้นเมือง-พอร์ต สตีเฟ่นส์ ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา- นิวคาสเซิล - นิวคาสเซิล- ซิดนีย์ –พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ- พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ –ช้อปปิ้ง

เดินทางวันที่ : 12 –16 , 13 -17 เมษายน 2560 | ราคา 58,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

BA04 : CAPITAL AUS 5D3N (TG)#SYD3-(SYD-CANBERRA) APRIL 17 new

ซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ เซ็นทรัลโคสท์ - สวนสัตว์พื้นเมือง-พอร์ต สตีเฟ่นส์ ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา- นิวคาสเซิล - นิวคาสเซิล- ซิดนีย์ –พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ- พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ –ช้อปปิ้ง

เดินทางวันที่ : 12 –16 ,13 -17ื เมษายน 2560  | ราคา 58,900  บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

BA05 : HIGHLIGHT SYDNEY 5D3N (TG)#SYD4 (SYD-PORT STEPHENS) APRIL 17 new

ซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ เซ็นทรัลโคสท์ - สวนสัตว์พื้นเมือง-พอร์ต สตีเฟ่นส์ ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา- นิวคาสเซิล - นิวคาสเซิล- ซิดนีย์ –พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ- พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ –ช้อปปิ้ง

เดินทางวันที่ : 12 –16 ,13 -17 เมษายน 2560 | ราคา 59,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

BA06 : DELIGHT AUSTRALIA 5D3N (QF) APRIL 17

นครซิดนีย์ – เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป+กุ้งมังกรท่านละครึ่งตัว - เกรทโอเชียนโร้ด (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย์ พอร์ตแคมเบลล์ – เมลเบิร์น - เมลเบิร์น – ซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช็อปปิ้ง

เดินทางวันที่ : 12 –16 , 13 -17  เมษายน 60 ราคา 61,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Qantas Airways (QF)

BA07 : HOLIDAY TANGALOOMA 6D4N(QF) 11-16 APRIL 17 new

นครซิดนีย์ – บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูมา รีสอร์ท – ป้อนอาหารโลมา - ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน – โกลด์โคสท์ - โกลด์โคสท์ – พาราไดส์ คันทรี ฟาร์ม -มูวี่เวิลด์ – ชมหาดบอนได – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์

เดินทางวันที่ : 11 -16 เมษายน 2560   | ราคา 54,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด

BA08 : POPULAR 6D4N (TG ) APRIL 17 new

นครซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ช็อปปิ้ง – เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ด(เต็มสาย)-เมืองอโพโลเบย์พอร์ตแคมเบลล์

เดินทางวันที่ :10 -15 ,11 -16 เมษายน 2560  | ราคา 68,900 บาท

เดินทางวันที่ : 12 -17 ,13 -18 เมษายน 2560 | ราคา 68,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

BA09 : PARADISE AUS 6D4N (TG) APRIL 17 new

ซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์- ซิดนีย์ ช้อปปิ้ง - พอร์ต สตีเฟ่นส์ นั่งรถ 4 WD - ตะลุยบนเนินทราย- ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา - เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ (บิน)บริสเบน

เดินทางวันที่ : 11 –16 , 12 -17 เมษายน 2560  | ราคา 69,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

BA10 : PARADISE AUS 7D4N (TG) Special 10-16 APRIL 17 new

ซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ชมการแสดงพื้นบ้านของชาวอะบอริจิ้นส์ - พอร์ต สตีเฟ่นส์ นั่งรถ 4 WD ตะลุยบนเนินทราย-ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ -ช้อปปิ้ง - บริสเบน-โกลด์โคสท์ โกลด์โคสท์- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเ

เดินทางวันที่ :  10 –16  เมษายน 2560 | ราคา 73,900  บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

GLA01 : AUSSIE_01 SYD+OPTION - 5D3N (TG) new

ชมเมืองซิดนีย์ - ผ่านชมความงดงามโรงอุปรากรซิดนีย์ - ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อ OPTIONAL TOUR(พอร์ต สตีเฟ่น // วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น // แคนเบอรร่า) บินตรงโดยสายการบินไทย

เดินทางเดือน : มีนาคม - กันยายน 60 | ราคา 35,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

GLA02 : AUSSIE_02 MEL+OPTION - 5D3N (TG) new

ชมความงดงามของเมืองเมลเบิร์น, เข้าชมกระท่อมกัปตันคุ้ก, อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อ OPTIONAL TOUR เกรทโอเชี่ยนโร้ท หรือ สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ + ดูนกเพนกวินเกาะฟิลลิป

เดินทางเดือน : มีนาคม - กันยายน 60 | ราคา 35,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

GLA03 : AUSSIE_03 BNE+OPTION - 5D3N (TG) new

ชมความงดงามของเมืองบริสเบน, ชมความงดงามของเมืองโกลโคสต์, อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อ OPTIONAL TOUR (สวนสนุกดรีมเวิลด์)

เดินทางเดือน : มีนาคม - กันยายน 60 | ราคา 35,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

GLA05 : AUSSIE_04 PERTH - 5D3N (TG) new

***ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์*** ชมเมืองออสเตรเลียตะวันตก – ท่าเรือฟรีแมนเทิล – สวนสาธารณคิงส์พาร์ค CAVERSHAM WILDLIFE PARK – พินาเคิล

เดินทางวันที่ : มีนาคม / เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / สิงหาคม / กันยายน l ราคา 35,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

GLA06 : AUSSIE_06 SYD-MEL + OPTION - 6D4N new

ชมเมืองซิดนีย์ – ชมเมืองเมลเบิร์น - อิสระช้อปปิ้ง – กระท่อมกัปตันคุ้ก - ชมเมืองซิดนีย์ // ผ่านชมความงดงามโรงอุปรากรซิดนีย์ - อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อ OPTIONAL TOUR ( พอร์ต สตีเฟ่น //วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น // แคนเบอรร่า ชมเมืองเมลเบิร์น

เดินทางวันที่ : มีนาคม / เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / สิงหาคม / กันยายน | ราคา 45,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

GLA07 : AUSSIE_GRAND_BNE-OOL-SYD-MEL - 09-16 APR 17 Hot

ให้อาหารปลาโลมา ณ ทังกาลูม่ารีสอร์ท - ชมเมืองบริสเบน // โกลด์โคสท์ - ชมเมืองซิดนีย์ // ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์ - ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด - ชมเมืองเมลเบิร์น // ชมพ

เดินทางวันที่ : 09 – 16 เมษายน 2560 | ราคา 89,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

GLA08 : AUSSIE_SYD-MEL - 11-16 APR 2560 Hot

ชมเมืองซิดนีย์ - ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์ - ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) - โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด - รับประทานอาหารที่หอคอยซิดนีย์ทาวเวอร์ - ชมพาเหรดนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป -

เดินทางวันที่ : 11 – 16 เมษายน 2560  | ราคา 69,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

GLA09 : AUSSIE_SYD-PORT - 12-16 APR 17 Hot

ชมเมืองซิดนีย์ - ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์ - ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) พอร์ต สตีเฟ่น – ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา - โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห

เดินทางวันที่ : 12 – 16 เมษายน 2560 | ราคา 58,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Qantas Airways (QF)

GLN01 : NZ-PROMOTION - 6D4N BY QF new

ชมเมือง-แฮมิลตัน-โรโตรัว-เรนโบว์ สปริง-อโกรโดม-เตาโป - หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า) - ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี - รับประทานอาหารพร้อมล่องเรือ LAKELAND QUEEN

เดินทางวันที่ : 4-9,18-23, 25-30, เมษายน 2560 | ราคา 52,900 บาท

เดินทางวันที่ : 01 – 06, 09 – 14, 16 – 21 พฤษภาคม 2560 | ราคา 52,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Qantas Airways (QF)

GLN02 : South TSS+AKA 7D5N - QF new

ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ- ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ - แซลม่อน ฟาร์ม

เดินทางวันที่ : 30 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2560 | ราคา 79,999 บาท

เดินทางวันที่ : 13-19 พฤษภาคม 2560 | ราคา 79,999 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Qantas Airways (QF)

GLN03 : South MFM+AKA 7D5N - QF new

ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ - ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ - แซลม่อน ฟาร์ม

เดินทางวันที่ : 30 เมษายน – 6 พฤษภาคม | ราคา 79,900 บาท

เดินทางวันที่ : 13-19 พฤษภาคม 2560 | ราคา 79,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

GLN04 : North & South - 10-18 APR 17 - TG new

ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – เรนโบว์ สปริงซ์ – ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ - เทคาโป - เมืองวานาก้า - ไคร้สท์เชิร์ช

เดินทางวันที่ : 10 – 18 เมษายน 2560 | ราคา 115,900.บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

SCH57 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG) new

เม่าเสี้ยน-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้นและลง)-เขตอุทยานจิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน)

เดินทางวันที่ : 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน | ราคา 30,999 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Royal Brunei Airlines

ZAU01 : BEATIFUL MELBOURNE 5D 3N BY BI new

เมลเบิร์น – Great Ocean Road – พอร์ตแคมเบลล์ – Twelve Apostles - เมลเบิร์น – ดันดีนองส์ – สถานีรถไฟจักรไอน้ำ – สวนสัตว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK – เกาะฟิลลิป – PHILLIPS ISLAND NATURE PARK

เดินทางวันที่ :  22 – 26 เมษายน 2560 | ราคา 29,999 บาท

เดินทางวันที่ : 08 – 12 เมษายน / 15 – 19 เมษายน / 29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2560 | ราคา 32,999 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok scoot

ZAU02 : MELBOURNE CITY OF LIGHT 5D3N BY TZ new

เยือนเมืองเมลเบิร์น นครแห่งความยิ่งใหญ่ประเทศออสเตรเลีย นั่งรถไปจักรไอน้ำโบราณ ซี่งเคยเป็นรถไฟลำเลียงถ่านหินสมัยก่อน ชมฝูงนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป ช้อปปิ้งจุใจ อิสระช๊อปปิ้ง 1 วันเต็ม พิเศษ !! ทานกุ้งลอบสเตอร์ครึ่งตัว เสริฟพร้อมไวน์แดง

เดินทางวันที่ : 13-17 เม.ย.60 | ราคา 35,999 บาท

เดินทางวันที่ : 27 เม.ย.- 1 พ.ค. 60 | ราคา 31,900 บาท

เดินทางวันที่ : 7 - 11 มิ.ย. 60 | ราคา 29,999 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด