โปรแกรมทัวร์ลาว

สายการบิน : Air Asia

BIL02 : ทัวร์ลาว...หลวงพระบาง พัก 4 ดาว new

แพคเกจลาว เที่ยวหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ : เดือนมีนาคม - เดือนสิงหาคม 2560 | ราคา 11,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air Asia

BIL03 : ทัวร์ลาว...เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง new

นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี ขอพร พระธาตุหลวง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย ชมเมืองมรดกโลก วัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง พิเศษ!พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีของลาว + ชุด

เดินทางวันที่ : เดือนมีนาคม - เดือนสิงหาคม 2560| ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Bangkok&Srilankan Airways

BIL04 : ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง (PG)

นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง - วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม - นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และ ถ้ำติ่ง - วัดวิชุนราช นมัสการ พระธา

เดินทางวันที่ : เดือนพฤษภาคม - กันยายน 60 | ราคา 11,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์ลาว GOL01 : ลาว หลวงพระบางเมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน new

นำท่านไปยัง วัดโพนเพา ซึ่งเป็นวัดเล็กๆ เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) และสถานที่สำคัญอื่นๆอีกมากมาย

เดินทางวันที่ : มี.ค. 60 - ก.ค. 60 | ราคาเริ่มต้น 14,900

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์ลาว GOL02 : เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน new

นำท่านนมัสการ พระธาตุหลวง เดินทางต่อไปยัง วัดสีสะเกด หรือ วัดสตสหัสสาราม และสถานที่สำคัญอื่นๆอีกมากมาย

เดินทางวันที่ : มี.ค. 60 - ก.ค. 60 | ราคาเริ่มต้น14,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด