โปรแกรมทัวร์ยุโรป

สายการบิน : การบินไทย

DEU01 : COOL PRICE_IT CH FR 10 D new

นครฟลอเร้นซ์ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองต้นแบบที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมืองเก่า มีมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ DUOMO แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็นศูนย์กลาง ใกล้กันเป็นจตุรัสซินญอเรีย เดิมเป็นที่ตั้งรูปปั้นเดวิดของแท้มาน

เดินทางเดือน : มีนาคม - ตุลาคม 60 | ราคาเริ่มต้นที่ 97,000 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

DEU02 : NEW_IT CH FR 10 D new

เรือกอนโดล่า พาหนะอันเป็นสัญลักษณ์ของชาวเวนิส เราจะนำท่านสัมผัสบรรยากาศแห่งเวนิสด้วยการล่องเรือพาย (นั่งลำละ 6 ท่าน) ล่องไปตามคลองน้อยใหญ่สลับด้วยบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สู่แกรนด์คาแนล เป็นคลองที่กว้างที่สุดของเกาะ

เดินทางเดือน : มีนาคม - กันยายน 60 | ราคาเริ่มต้นที่ 100,000 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

DEU03 : IT CH FR 11 D new

หมู่บ้านกรินเดอวาลด์ จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขายูงเฟรา ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้ยอดเขายูงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้

เดินทางเดือน : มีนาคม - กันยายน 60 | ราคาเริ่มต้น  107,000 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

DEU04 : Grand Italy 9 D new

พิพิธภัณฑ์วาติกัน ซึ่งเป็นที่รวบรวมผลงานทางศิลปะที่หาชมได้ยาก นอกจากนี้ยังมีห้องแสดงศิลปะการตกแต่งฝาผนังรูปสลักแบบคลาสสิค และงานของนักวาดภาพคนสำคัญๆ ของอิตาลีในสมัยกลางและสมัยเรอเนสซองส์ อาทิจ็อตโต (Giotto), ฟรา แองเจลิโก (Fra Angelico), ฟิลิปโป ลิปปี (Fi

เดินทางเดือน : มีนาคม - กันยายน 60 | ราคาเริ่มต้นที่ 84,000 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

DEU05 : Amazing Italy 11 D new

เมืองปอร์โตฟิโน (Portofino) ซึ่งเป็นเมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนัว ล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆ จนได้รับการขนาดนามว่าเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” สำหรับนักท่องเที่ยว

เดินทางเดือน : มีนาคม - กันยายน 60 | ราคาเริ่มต้น 107,000 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

DEU06 : Swiss Scenic Trails 8 D new

นั่งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก วิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ

เดินทางเดือน : มีนาคม - พฤษภาคม 60 | ราคาเริ่มต้น 105,000 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

DEU07 : Swiss Panorama 9 D new

ถ่ายรูปคู่กับสะพานคาเปลทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ เป็นภาพที่ถูกใช้ในการโปรโมตเมือง แล้วไปชมสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งคือ รูปสลักสิงโตหินบนหน้าผา ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารรับจ้างชาวสวิส ที่เสียชีวิตในระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู

เดินทางเดือน : มีนาคม- พฤษภาคม 60 | ราคาเริ่มต้น 111,000 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

DEU08 : Romantic Swiss 10 D new

สัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่สูงถึง 4,478 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป กระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว (นั่งได้ 6 ท่าน) ไต่ความสูงเหนือลานสกีอันกว้างไกลสุดสายตา เป็นระยะทางยาวกว่า 8 กิโลเมตร (ยาวที่สุดในสวิตเซอ

เดินทางเดือน : มีนาคม - พฤษภาคม 60 | ราคาเริ่มต้น  122,000 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

DEU09 : Best of Alps 8 Days new

ซูริค - กรุงเบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - อินเทอลาเก้น-รถไฟสายภูเขาสู่ยูงเฟรายอค - ชาโมนีซ์ (มงต์บลังค์)-นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี (I’Aiguille Du Midi) - เจนีวา - โลซานน์ - มงต์เทรอซ์

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือนมีนาคม 60 | ราคา 105,000 บาท

เดินทางวันที่ : 11-18 เม.ย. 2560 | ราคา 113,000 บาท

เดินทางวันที่ : 22 เม.ย. - 6 พ.ค. 2560 | ราคา 113,000 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

DEU11 : New_Best of Germany 10 D new

ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำไรน์ที่มีความยาวทั้งหมด 1,320 ก.ม. มีความยาวเป็นอันดับสามของทวีปยุโรป ที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ และทางด้านจิตใจของชาวเยอรมัน แม่น้ำแห่งนี้ยังก่อให้เกิดเรื่องราวตำนาน และบทเพลงต่างๆ ที่ทำให้ผู้คนหลงไหล

เดินทางเดือน : มีนาคม - พฤษภาคม 60 | ราคาเริ่มต้น 99,000 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

DEU12 : Grand Eastern Europe 10 D new

เมืองซาลส์บวร์ก เมืองที่มีชื่อเสียงจากการใช้สถานที่ต่าง ๆ ของเมืองในการถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อก้องโลก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” เมืองที่แสนโรแมนติกที่มีทะเลสาบและภูเขาเป็นฉากสวย บ้านเกิดของคีตกวีเอกโมสาร์ต เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝั่งของแม่น้ำซาลซ่า

เดินทางเดือน : มีนาคม  - มิถุนายน 60 | ราคาเริ่มต้น  100,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

DEU13 : Great Britain 9 D new

พระราชวังวินด์เซอร์ กษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็นผู้เลือกทำเลก่อสร้างพระราชวังแห่งนี้ ซึ่งอยู่บนเนินสูงมองเห็นแม่น้ำเทมส์อยู่เบื้องล่าง พระราชวังวินด์เซอร์ เป็นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ว่าพระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังที่

เดินทางเดือน : มีนาคม  - พฤษภาคม 60 | ราคาเริ่มต้น  102,000 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

DEU14 : UK Panorama 10 D new

นำเข้าชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์

เดินทางเดือน : มีนาคม - พฤษภาคม 60 | ราคาเริ่มต้น 113,000 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Emirate Airlines

DEU15 : Grande España 10 D new

ปลาซา มายอร์ (Plaza Mayor) จัตุรัสสำคัญของกรุงมาดริด อาคารเก่าแก่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมศตวรรษที่ 17 และอดีตที่ทำการเมือง ติดกันเป็นตลาดซันมีเกล (San Miquel)

เดินทางเดือน : มีนาคม - พฤษภาคม 60 | ราคาเริ่มต้น 104,000 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

DEU20 : Best of France 10 D new

ดูโอโม มหาวิหารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของยุโรปและอันดับสี่ของโลกสร้างขึ้นตามสไตล์โกธิคมีหลังคายอดเรียวแหลมจำนวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 3,200 ชิ้น ในยุครุ่งเรืองสุดขีด ซึ่งนับเป็นสิ่งบ่งบอกให้เห็นถึงความแปลกแยก ระหว่างเมืองมิลาน

เดินทางเดือน : มีนาคม - ตุลาคม 60 | ราคาเริ่มต้น  100,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air France

EPE01 : BENELUX-KEU 8DAYS new

8 วัน แกรนด์เบเนลักซ์ (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ) ฝรั่งเศส – ลักเซมเบิร์ก – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

เดินทางวันที่ : 4-11 พ.ค. 60 | ราคา 59,900 บาท

เดินทางวันที่ : 8-15 เม.ย. / 11-18 เม.ย. 60 | ราคา 67,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Turkit Airlines

EPE02 : GRGERMAN 8DAYS new

แฟร้งค์เฟิร์ต – มิวนิค (พักค้าง 2 คืน) – เข้าชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ – ขึ้นเขาซุกสปิกเซ่– เรเกนสบวร์ก บัมแบร์ก – เคมนิทซ์ – เดรสเดิน – เบอร์ลิน – ไลพ์ซิก – แอร์ฟูร์ท – แฟร้งค์เฟิร์ต

เดินทางเดือน : มีนาคม  - เมษายน 60 | ราคาเริ่มต้น  69,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด

EPE03 : 8 วัน แกรนด์เชค new

เมืองเรเกนสบวร์ก องค์กรยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองเรเกนสบวร์กไว้ในรายชื่อของเมืองมรดกโลกในปี 2006- เมืองพัสเซา-วิหารเซนต์สตีเฟน วิหารแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บออร์แกนที่ใหญ่ที่สุดในโลก-ถึง Veste Oberhaus อดีตป้อมปราการของบิชอฟ

เดินทางเดือน : มีนาคม  – เมษายน 2560 | ราคา 59,900 บาท

เดินทางวันที่ : 6-13 เม.ย. / 8-15 เม.ย. / 27 เม.ย.-3 พ.ค. / 3-10 พ.ค. | ราคา 69,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด

EPE04 : 10 วัน อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย - มอนเตเนโกร new

เวนิส - ถ้ำโพสทอยน่า (สโลวีเนีย), ลุบเบลียน่า, ซาเกรบ (โครเอเชีย), พริตวิทเซ่, ซาร์ดาร์, ซิบินิค, โทรเกียร์, สปริท, พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน, ดูบลอฟนิค, พระราชวังเรคเตอร์ กอเตอร์ (มอนเตเนโกร), บุดวา, พอดกอรีตซา, เซตินเย

เดินทางวันที่ : 9-18 เมษายน 2560 | ราคา 84,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Emirate Airlines

EPE06 : 10 วัน นิว สเปน โปรตุเกส 2017 new

ลิสบอน, มหาวิหารเจอโรนิโม, หอคอยเบเล็ง, เอโวรา, เมอริด้า, เซบีญ่า, หอคอยฆีรัลดา, ชมระบำฟลาเมนโก้, คอร์โดบ้า, มาดริด, ช้อปปิ้งเอาท์เลต, โทเลโด, มหาวิหารโทเลโด, พระราชวังหลวง, บาเลนเซีย, เพนิสโคล่า, ปราสาทเพนิสโคล่า, บาร์เซโลน่า, มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์

เดินทางวันที่ : 8 – 17 เมษายน 2560 | ราคา 78,900  บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Turkit Airlines

GE02 : โครเอเชีย 7 วัน 4 คืน new

ดูบรอฟนิก เมืองสวยริมทะเลอะเดรียติก จิบไวน์ขาว ชิมหอยนางรมสดจากฟาร์มที่มาลีสตอน สปลิตเมืองตากอากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สัมผัสกลิ่นอายประวัติศาสตร์แห่งเมืองเก่าโทรเกียร์ ซีเบนิก เมืองริมทะเลที่มีกลิ่นอายสไตล์เวเนเชียน อุทยานพลิตวิเซ่ ชมความงามของน

เดินทางวันที่ :12-18 เม.ย. 60 | ราคา 69,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Turkit Airlines

GE03 : RomaniaBulgaria8D_TK_Apr-Jul new

บูคาเรสต์ - ซินายา - บราซอฟ - บราน - ซีบิว - เวลิโกทาร์โนโว - พลอฟดิฟ - โซเฟีย (โรมาเนีย ไปตามล่าหาท่านเคาท์แดรกคูลาที่ทรานซิลเวเนีย ตามนวนิยายโกธิกของ บราม สโตกเกอร์ นักเขียนชาวไอริช ตั้งอยู่คาบสมุทรบอลข่าน เป็นแหล่งรวมอารยะธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมอั

เดินทางวันที่ : 13 - 20 เม.ย. 60 | ราคา 68,900 บาท

เดินทางวันที่ : 11 - 18 พ.ค. 60 | ราคา 68,900 บาท

เดินทางวันที่ : 4 - 11 ก.ค. 60 | ราคา 68,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

GOE01 : อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์9 วัน 6 คืน (TG) new

ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – เมืองบาธ – เมืองคาร์ดิฟฟ์ เมืองหลวงประเทศเวลส์ - Bourton On The Water – บ้านเช็คสเปียร์ – ลิเวอร์พูลเมืองวินเดอร์เมียร์ – ล่องเรือเลคดิสทริค – เมืองเอดินเบิร์ก ประเทศสก็อตแลนด์

เดินทางวันที่ : 10 – 18 / 11 – 19 เม.ย. 60 | ราคา 89,900 บาท

เดินทางวันที่ : พ.ค. - มิ.ย. 60 | ราคา 66,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

GOE01 : PARIS FREE STYLE 7 วัน 4 คืน new

พาท่านชมมหานครปารีสอันสุดแสนโรแมนติก นำท่านถ่ายรูปกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) เข้าชมมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) และ ล่องเรือ บาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่นํ้าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส มีเ

เดินทางวันที่ : 17 – 23, 23 – 29 มี.ค. 60 | ราคา 59,900 บาท

เดินทางวันที่ : 4 – 10, 25 – 31 พ.ค. 60 | ราคา 59,900 บาท
 
เดินทางวันที่ : 29 มิ.ย. – 5 ก.ค. 60 | ราคา 59,900 บาท
วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : FINNAIR

GOE02 : ทัวร์ยุโรป SCANDINAVIA 4 CAPITALS new

กรุงโคเปนเฮเก้น(Copenhagen) - ถ่ายรูปกับพระราชวังอามาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) - รูปปั้นนางเงือกน้อย (Little Mermaid) เพลิดเพลินกับการล่องเรือและพักค้างคืนบนเรือสำราญ DFDS และ SILJALINE ชมกรุงออสโล (Oslo) ตื่นตาตื่นใจกับสวนประติมากรรมวิกลันด์ (Vigel

เดินทางวันที่ : 21 – 27 มี.ค. 2560 | ราคา 78,900 บาท

เดินทางวันที่ : 30 เม.ย. – 6 พ.ค. 2560 | ราคา 78,900 บาท

เดินทางวันที่ : 17 – 23 พ.ค. 2560 | ราคา 78,900 บาท

เดินทางวันที่ : 16 – 22 มิ.ย. 2560 | ราคา 78,900 บาท

เดินทางวันที่ : 9 – 15, 11 – 17, 13 – 19 เม.ย. 2560 | ราคา 83,900.- บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Emirate Airlines

GOE03 : สกอตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 8 วัน 5 คืน (EK) new

เอดินบะระ – แมนเชสเตอร์ – เข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์ - แทรฟฟอร์ด – ลิเวอร์พูล– เมืองสแตรทฟอร์ด – คาร์ดิฟฟ์ – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – ลอนดอน

เดินทางวันที่ : พ.ค. - มิ.ย. 60  |  ราคา 59,900 บาท

เดินทางวันที่ : ก.ค. - ส.ค. 60 | ราคา 65,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Etihad Airways(EY)

GOE06 : ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เช็ก ออสเตรีย 8D 5N new

แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy vary) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) พักเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย ชมพ

เดินทางวันที่ : 4 – 11, 11 – 18 เมษายน 2560 | ราคา 69,900  บาท (สงกรานต์) 

เดินทางวันที่ : 25 เม.ย. – 2 พ.ค. 2560 | ราคา 59,900 บาท

เดินทางวันที่ : 2 – 9 พฤษภาคม  2560 | ราคา 59,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Emirate Airlines

GOE12 : ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 9D 6N new

มหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ พักเมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) และลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดก

เดินทางวันที่ : 30  มี.ค. – 7 เม.ย. 2560 | ราคา 64,900 บาท

เดินทางวันที่ : 8 - 16 , 9 - 17 เมษายน 2560 | ราคา 79,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : EVA AIR(BR)

GOE13 : ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค 9D 6N new

เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) ถ่ายรูปกับหลังคาทองคำ (Golden Roof) สัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแส

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือน มีนาคม - มิถุนายน 60 | ราคาเริ่มต้น  59,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : FINNAIR

GOE14 : ทัวร์ยุโรป คาบสมุทรบอลติก ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 7D 5N new

ประเทศของยุโรปในแถบคาบสมุทรบอลติก ที่องค์การยูเนสโก้ได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกอันล้ำค่า เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) เมืองหลวงแห่งฟินแลนด์ (Finland) เมืองวิลนิอุส (Vilnius) เมืองหลวงแห่งลิทัวเนีย (Lithuania) เมืองริก้า (Riga) เมืองหลวงแห่งลัตเวีย(Latvia) และ เมื

เดินทางวันที่ : 20 – 26 มีนาคม 2560 | ราคา 59,900 บาท

เดินทางวันที่ : 7 – 13, 12 – 18 เมษายน 2560 | ราคา 69,900 บาท

เดินทางวันที่ : 29 เม.ย. – 5 พ.ค. 2560  | ราคา 69,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : EVA AIR(BR)

GOE31 : ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7D 5N new

อัมเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ล่องเรือ Rhine Cruise ชมความงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ เข้าชมปราสาท อันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) แวะทักทายน้องเล็กของประเทศในกลุ่ม เบเน

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือน มีนาคม - มิถุนายน 60 | ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Emirate Airlines

GOE34 : ทัวร์ยุโรป เยอรมนี[แฟรงค์เฟิร์ต] เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 8D 5N new

บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlory vary) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) ล่องเรือผ่านชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) ที่โค้งน้ำสุดสวยของแม่น้ำดานูบ เข้าชมพระราชวังเชินบ

เดินทางวันที่ : 10 – 17, 11 – 18, 12 – 19 เมษายน 60  ราคา 69,900 บาท  (สงกรานต์)

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Emirate Airlines

GOE35 : ทัวร์ยุโรป เชก – ออสเตรีย – สโลวัค – ฮังการี 7D 4N new

กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย เดินเล่นกับเมืองสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy vary) เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตาอันโด่งดังของออสเตรีย พร้อมทั้งนำท่านล่องเรือแม

เดินทางวันที่ : 30 มี.ค. – 5 เม.ย. 60 | ราคา 43,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

GOE37 : ทัวร์ยุโรป อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 10D 7N new

ประเทศอังกฤษ ตื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน(Roman Bath Museum) เดินทเล่น Bourton On The Water ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษ ล่องเรือเลคดิสทริค (Lake District) อุ เข้าสู่เมืองเอดินบะระ ประเทศ

เดินทางวันที่ : 7 – 16 เมษายน 60 (สงกรานต์) | ราคา 93,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Emirate Airlines

GOE39 : ทัวร์ยุโรป ไฮไลท์เยอรมนี 8D 5N new

เดินเล่นเมืองไลป์ซิก (Leipzig) ที่ชาวเยอรมันยังเคยยกย่องเป็น “ปารีสน้อย” เข้าชมความงามของพระราชวังซองส์ซูซี เป็นอดีตพระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าฟรีดริชที่ 2 แห่งปรัสเซีย ชม อนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลิน ที่แยกเยอรมันออกเป็นสองฝ่ายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชมความ

เดินทางวันที่ : : 10 – 17 เมษายน  60 | ราคา 69,900 บาท

เดินทางวันที่ : 11 – 18 เมษายน 60 | ราคา 69,900 บาท

เดินทางวันที่ : 12 – 19 เมษายน 60 | ราคา 69,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Etihad Airways(EY)

GOE40 : ทัวร์ยุโรป Romance Switzerland 7D 4N new

สัมผัสความสวยงามที่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม พาเที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเทรอซ์ เดินเที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ที

เดินทางวันที่ : 5 - 11 มีนาคม 2560  | ราคา 55,900 บาท

เดินทางวันที่ : 2 - 8 , 23 - 29 เมษายน 2560  | ราคา 63,900  บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : EVA AIR(BR)

GOE41 : ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี 10D 7N new

ประเทสออสเตรีย ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่เหมืองเกลือโบราณ (Salzwelten) ที่เมืองฮัลสตัทและชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ณ จุดชมวิว SKY

เดินทางวันที่ : 6 – 15  เมษายน 60  | ราคา 72,900 บาท

เดินทางวันที่ : 27 เม.ย. – 6 พ.ค. 60  (สงกรานต์) | ราคา 72,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Emirate Airlines

GOE42 : ทัวร์ยุโรป HAPPY TIME IN WALES & ENGLAND 8D 5N new

เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เพื่อนำแฟนบอลเข้าชมสนามฟุตบอลของทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (Old Trafford Stadium) ทีมยักษ์ใหญ่ของเกาะอังกฤษ เที่ยวบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare) เยือนเมืองคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส์

เดินทางวันที่ : 23 – 30 มี.ค.60  | ราคา 46,900  บาท

เดินทางวันที่ : 29 มี.ค. – 5 เม.ย. 60 | ราคา 46,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Emirate Airlines

GOE43 : ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ 8D 5N

เที่ยวปารีส (Paris) เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ ถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต์ (Castle of the Counts) ป้อมปราสาทในยุคกลางที่เมืองเกนต์ (Ghent) เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรปใจ

เดินทางวันที่ : 8-15 เมษายน 60 | ราคา 65,900 บาท

เดินทางวันที่ : 11-18 เมษายน 60 | ราคา 65,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : EVA AIR(BR)

GOE44 : ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ 8D 5N (เทศกาลดอกไม้) new

เที่ยวปารีส (Paris) เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ ถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต์ (Castle of the Counts) ป้อมปราสาทในยุคกลางที่เมืองเกนต์ (Ghent) เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรปใ

เดินทางวันที่ :  7 – 14 , 12 – 19 เมษายน 60 | ราคา 65,900  บาท

เดินทางวันที่ : 3 – 10 พฤษภาคม 60  | ราคา 63,900 บาท

เดินทางวันที่ : 18 – 25 มิถุนายน 60  | ราคา 59,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Qatar Airlines (QR)

GOE45 : ทัวร์ยุโรป ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7D 5N new

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศที่มีพื้นที่กว่า 70% เป็นภูเขา นำท่านพิชิตเทือกเขาแอลป์ ณ ยอดเขากรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway) เยือนสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) ณ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) พาเที่ยวกรุงเบิร์น (Bern)

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือนเมษายน - มิถุนายน 60 | ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

GOE46 : ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศล - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ 8D 5N new

เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ เที่ยวเมืองเวนิสแห่งยุโรปเหนือ ที่เมืองบรูกก์ (Brugge) ถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต์ (Castle of the Counts) ป้อมปราสาทในยุ

เดินทางวันที่ : 10 – 17  เมษายน 60 เทศกาลดอกไม้ | ราคา 76,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

GOE47 : ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เยอรมัน - เนเธอแลนด์ 8D 5N new

กรุงบรัสเซล (Brussel) ประเทศเบลเยี่ยม โดยสายการบินไทย ด้วยโปรแกรมเที่ยวสบายๆไม่เหนื่อย เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป แวะทักทายน้องเล็กของประเทศในกลุ่ม เบเนลักซ์ที่ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) กลางหุบเขาอันสวยงาม

เดินทางวันที่ : 7-14 เมษายน 60  | ราคา 76,900 บาท

เดินทางวันที่ : 10-17 เมษายน 60   | ราคา 76,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Emirate Airlines

GOE48 : ทัวร์ยุโรป TULIP FESTIVAL ฝรั่งเศล - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ 8D5N new

เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรปใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) ประเทศเบลเยี่ย

เดินทางวันที่ : 8 – 15 เมษายน 2560 | ราคา 69,900 บาท

เดินทางวันที่ : 11 – 18 เมษายน 2560  | ราคา 69,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Etihad Airways(EY)

GOE49 : ทัวร์ยุโรป TULIP FESTIVAL ฝรังเศล - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก - เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ 8D 5N new

เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรปใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) ประเทศเบลเยี่ย

เดินทางวันที่ : 5 – 12 เมษายน 2560 | ราคา 69,900 บาท

เดินทางวันที่ : 12 – 19  เมษายน 2560 | ราคา 69,900 บาท

เดินทางวันที่ : 19 – 26 เมษายน 2560 | ราคา 63,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Etihad Airways(EY)

GOE50 : ทัวร์ยุโรป อิตาลี (โรม)สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศล (ขึ้นยอดเขาทิตลิส) 9D6N new

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกันประเทศที่เล็กที่สุดในโลก ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม, หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติกบนเกาะเวนิส (Venice) พักสวิสดินแดนในฝันที่ลูเซิร์น (Lucerne)

เดินทางวันที่ : 13 – 21 เมษายน 2560  | ราคา 87,900 บาท

เดินทางวันที่ : 27 เม.ย. – 5 พ.ค. 2560   | ราคา 77,900 บาท

เดินทางวันที่ :   4 – 12, 18 – 26 พฤษภาคม 2560  | ราคา 77,900  บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Etihad Airways(EY)

GOE51 : อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา) 9 วัน 6 คืน new

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ , ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล,เ ที่ยวสวิสดินแดนในฝันที่ลูเซิร์น , ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace)

เดินทางวันที่ : 13 เม.ย. 60 - 21 เม.ย. 60 | ราคา 89,900 บาท

เดินทางวันที่ : 27 เม.ย. 60 - 05 พ.ค. 60 | ราคา 79,900 บาท

เดินทางวันที่ : 04 พ.ค. 60 - 12 พ.ค. 60 | ราคา 79,900 บาท

เดินทางวันที่ : 18 พ.ค. 60 - 26 พ.ค. 60 | ราคา 79,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

GOE52 : ทัวร์ยุโรป GLAMOR ICELAND 10D7N new

ชมความงามระดับมรดกโลกของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงแหวนทองคำ หรือ (Golden Circle) อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (Thingvellir National Park) ชมความงามของ น้ำตกกูลฟอสส์ หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์

เดินทางวันที่ : 11 – 20 เมษายน 60 (สงกรานต์) ราคา 139,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Qatar Airways

GOE53 : ทัวร์ยุโรป เยอรมนี - ลักเซมเบิร์ก - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ 7D4N new

แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี เข้าชมปราสาท อันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) แวะทักทายน้องเล็กของประเทศในกลุ่ม เบเนลักซ์ที่ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) กลางหุบเขาอันสวยงาม นำท่านชมความยิ่งใหญ่

เดินทางวันที่ : 5 – 11 เมษายน 2560 | ราคา 59,900 บาท

เดินทางวันที่ : 9 – 15 เมษายน 2560  | ราคา 59,900  บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Qatar Airways

GOE70 : EAST EUROPE ครบเว่อร์ ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน (QR) new

เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) บ้านเกิดของนักดนตรีเอก “โมสาร์ท” ถ่ายรูปกับหลังคาทองคำ (Golden Roof) สัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ชมจัตุรัสมาเรียนพล

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน | ราคาเริ่มต้น  49,900  บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Emirate Airlines

GOE71 : อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา) 10 วัน 7 คืน (EK) new

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส (Venice) พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau)

เดินทางวันที่ :  9 – 18, 25 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2560 | ราคา 79,900 บาท

 

เดินทางวันที่ : 22 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2560 | ราคา 79,900 บาท

เดินทางวันที่ : 6 – 15 ก.ค. 2560  | ราคา 86,900 บาท

เดินทางวันที่ : 11 – 20 ส.ค. 2560  | ราคา 85,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Emirate Airlines

GOE72 : โปรตุเกส สเปน (โกอิมบรา ปอร์โต้ ซาลามังกา บาร์เซโลน่า) 10 วัน 7 คืน (EK) new

นำท่านบินสู่...เส้นทางแห่งเมืองมรดกโลก โปรตุเกส – สเปน ชมเมืองลิสบอน เมืองหลวงแห่งประเทศโปรตุเกส แหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เป็นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ชมมหาวิทยาลัยโกอิมบรา (Coimbra University) อดีตมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่

เดินทางวันที่ : 26 เม.ย. – 5 พ.ค. 2560 | ราคา 59,900 บาท

เดินทางวันที่ : 29 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2560 | ราคา 59,900  บาท

เดินทางวันที่ : 12 – 21 มิ.ย. 2560 | ราคา 59,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Emirate Airlines

GOE73 : เยอรมนี เช็ก ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน (EK) new

บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy vary) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) พักเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเม

เดินทางวันที่ : 17 – 24, 24 – 31, 31 พ.ค. – 7 มิ.ย. 60  | ราคา 55,900 บาท

เดินทางวันที่ : 21 – 28, 28 มิ.ย. – 5 ก.ค. 60  | ราคา 55,900  บาท

เดินทางวันที่ : 5 -12, 19 – 26 ก.ค. 60  | ราคา 55,900 บาท

เดินทางวันที่ : 9 – 16 ส.ค. 60 | ราคา 55,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Emirate Airlines

GOE74 : IN LOVE ITALY 7 วัน 4 คืน (EK) new

ชมเมืองแห่งนิยายชื่อดังสุดแสนโรแมนติค โรมิโอ จูเลียต ผลงานสุดคลาสสิคของ วิลเลี่ยม เชคสเปียร์ ณ เมืองเวโรน่า (Verona) เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป”ชมความยิ่งใหญ่และอลังการข

เดินทางวันที่ : 4 – 10 ,10 - 16 พ.ค. 60   | ราคา 46,900 บาท

เดินทางวันที่ : 15 - 21 มิ.ย., 29 มิ.ย.- 5 ก.ค. 60 | ราคา 46,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Etihad Airways(EY)

GOMO 01 : Charming Morocco9 วัน 6 คืน (EY) new

อาบูดาบี้ – คาซาบลังก้า – มาราเกซชมโชว์การแสดงพื้นเมือง - มาราเกซ – พระราชวังบาเฮีย – สวนจาร์ดิน –วอร์ซาเซท – ทินเฮียร์ (โอเอซิส) – เมอร์ซูก้า

เดินทางวันที่ : 29 มี.ค. - 10 มิ.ย. 60 | ราคา 59,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Emirate Airlines

GOMO 02 : Amazing Morocco 10 วัน 7 คืน (EK) new

ดูไบ – คาซาบลังก้า – ราบัต – แมกเนส - เมืองโบราณโวลูบิลิส – เชฟชาอุน – เฟซ – เมืองเก่าเฟซ

เดินทางวันที่ :10 – 19, 11 – 20  เม.ย. 60 | ราคา 69,900 บาท

เดินทางวันที่ : 27 เม.ย. -  4 พ.ค. 60 | ราคา 59,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Emirate Airlines

PE04 : Germany Austria Czech 8 Days_2016_Agent. JAN-MAR 2017 new

ดูไบ - BMW WORLD - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - สนามกีฬาโอลิมปิค - จัตุรัสมาเรียน (ยูเออี-เยอรมัน) - ฟุสเซ่น -ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น (เยอรมัน) - อินส์บรูค - หลังคาทองคำ - ซาลบูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท (เยอรมัน-ออสเตรีย)

เดินทางวันที่ : 30 มีนาคม - 06 เมษายน 60 | ราคา 49,900 บาท

เดินทางวันที่ : 31 มีนาคม - 07 เมษายน 60 | ราคา 49,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Turkit Airlines

PE09 : Croatia Riviera 7 Day by TK new

นำท่านเข้าชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น , อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ , ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak , เมืองซาดาร์ Zadar

เดินทางวันที่ : 05 - 11พ.ค. 60  | ราคา 54,900 บาท

เดินทางวันที่ : 05-11 ก.ค. 60 / 07-13 ก.ค. 60 / 09-15 ส.ค. 60 | ราคา 64,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : QR

SME01 : BUFFET AUSTRIA เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ ออสเตรีย new

อนุสาวรีย์โมสาร์ต - สวนมิราเบล Mirabell Garden - ชม หลังคาทองคำ Goldenes Dachl - เมืองเซ็นต์วูล์ฟกัง St.Wolfgang - แวะช้อปปิ้งที่ พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท Parndorf Outlet สินค้าแบรนด์เนม - ชม พระราชวังฮอฟเบิร์ก Hofburg Palace - ชม พระราชวัง เบลวีเดียร์ Belv

เดินทางวันที่ : เดือนมีนาคม | ราคา 45,555 บาท

เดินทางวันที่ : เดือนเมษายน | ราคา 45,555 บาท

เดินทางวันที่ : เดือนพฤษภาคม | ราคา 45,555 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : QR

SME02 : BUFFET ITALY เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ อิตาลี เข้าโรม ออกมิลาน-QR- new

- ช้อปปิ้ง Galleria Vittorio Emanuele II - เกาะเวนิซ - ชมหอเอนปิซ่า Leaning Tower of Pisa สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก - ชมน้ำพุเทรวี่

เดินทางวันที่ : เดือนมีนาคม | ราคา 38,555 บาท

เดินทางวันที่ : เดือนเมษายน | ราคา 38,555 บาท

เดินทางวันที่ : เดือนพฤษภาคม | ราคา 39,555 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : QR

SME03 : BUFFET SWITZERLAND เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ สวิตเซอร์แลนด์-QR- new

- ชมบ่อเลี้ยงหมีสีน้ำตาล - หมู่บ้านทาช Tasch - จุดชมวิวกรอนเนอร์แกรต - ปราสาทชิลยอง Chillon castle - อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน ดาวตลกค้างฟ้าชาวอังกฤษ - อนุสาวรีย์สิงโต - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ Paradeplatz

เดินทางวันที่ : เดือนมีนาคม | ราคา 69,999 บาท

เดินทางวันที่ : เดือนเมษายน | ราคา 69,999 บาท

เดินทางวันที่ : เดือนพฤษภาคม | ราคา 69,999 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : QR

SME04 : EASTERN EUROPE เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี-QR- new

- ล่องเรือแม่นำดานูบ - ชมป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - ชมความสวยงามของ พระราชวังแวร์ เบลวีเดียร์ - ชมความยิ่งใหญ่อลังการของมหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ชมความสวยงามภายในพระราชวังเชินบรุนน์ - เก็บภาพความประทับใจของพระราชวังฮอฟเบิร์ก, พระราชวังเบลวีเดียร์ - ชมอ

เดินทางวันที่ : เดือนมีนาคม | ราคา 47,888 บาท

เดินทางวันที่ : เดือนเมษายน | ราคา 49,888 บาท

เดินทางวันที่ : เดือนพฤษภาคม | ราคา 49,888 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : QR

SME05 : SPAIN มาดริด โทเลโด เซบียา บาร์เซโลน่า-QR- new

- เที่ยวกรุงมาดริด เมืองหลวงของประเทศสเปนได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก - เดินเล่นเมืองโทเลโด - สัมผัสเมืองเซบีย่า - ตื่นตากับบาร์เซโลน่าเมืองที่โดดเด่นไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันสวยของอันโตนิโอ - ชมโชว์ระบำฟลามิงโก้

เดินทางวันที่ : เดือนมีนาคม | ราคา 55,888 บาท 

เดินทางวันที่ : เดือนเมษายน | ราคา 59,888 บาท 

เดินทางวันที่ : เดือนพฤษภาคม | ราคา 59,888 บาท 

 

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : QR

SME06 : WESTERN EUROPE เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส-QR- new

- ล่องเรือเที่ยวชมกรุงอัมสเตอร์ดัม - ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล - เยี่ยมชมหมู่บ้านกังหันลม Zaan Schan - ชมความงามของ มหาวิหารโคโลญจน์พระราชวังแวร์ซายส์ - สัมผัสบรรยากาศโรแมนติกล่องเรือบาโตมูซ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์

เดินทางวันที่ : เดือนมีนาคม | ราคา 47,555 บาท

เดินทางวันที่ : เดือนเมษายน | ราคา 49,555 บาท

เดินทางวันที่ : เดือนพฤษภาคม | ราคา 47,555 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : QR

SME07 : WESTERN EUROPE เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส-QR- new

- ล่องเรือเที่ยวชม กรุงอัมสเตอร์ดัม - ถ่ายรูปคู่ หอไอเฟล - เยี่ยมชม หมู่บ้านกังหันลม Zaan Schan - ชมความงามของ มหาวิหารโคโลญจน์, พระราชวังแวร์ซายส์ - สัมผัสบรรยากาศโรแมนติกล่องเรือ บาโตมูซ, ล่องเรือ แม่น้ำไรน์

เดินทางวันที่ : เดือนมีนาคม | ราคา 47,555 บาท

เดินทางวันที่ : เดือนเมษายน | ราคา 49,555 บาท

เดินทางวันที่ : เดือนพฤษภาคม | ราคา 49,555 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : QR

SME08 : บอลติก ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์-QR- new

- กรุงทาลลินน์ ชมเมืองหลวงเอสโทเนีย - กรุงริก้าเมืองหลวงลัตเวีย - กรุงวิลนีอุสเมืองหลวงลิธัวเนีย - กรุงเฮลซิงกิพร้อมเลือกซื้อหาสินค้าท้องถิ่น - ท่องทะเลบอลติกที่งดงาม เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ 2 ฝั่ง ของเอสโตเนียและฟินแลนด์

เดินทางวันที่ : เดือนมีนาคม | ราคา 65,888 บาท

เดินทางวันที่ : เดือนเมษายน | ราคา 68,888 บาท

เดินทางวันที่ : เดือนพฤษภาคม | ราคา 68,888 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : QR

SME09 : สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก-QR- new

- ชมพิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์, พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ล่องเรือสำราญ DFDS - ชมความงามของ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ตื่นตาตื่นใจกับ ลานกระโดดสกี - ชมมนต์เสน่ห์ของเมืองโคเปนเฮเก้น

เดินทางวันที่ : เดือนมีนาคม | ราคา 59,900 บาท

เดินทางวันที่ : เดือนเมษายน | ราคา 59,900 บาท

เดินทางวันที่ : เดือนพฤษภาคม | ราคา 59,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : QR

SME10 : BUFFET ENGLAND-QR new

เบอร์มิงแฮม – ลิเวอร์พูล – แมนเชสเตอร์ – สแตรทฟอร์ด – กลอสเตอร์ - คอร์ดวอลล์ เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – ช้อปปิ้งบิสเตอร์ เอ้าท์เลท - อ็อกซฟอร์ดสตรีท – แฮร์รอดด์ อิสระ 1 วัน ในลอนดอนเที่ยวชมกรุงลอนดอน - พิเศษ กินเป็ดย่างชื่อดัง โฟร์ซีซัน

เดินทางวันที่ : เดือนมีนาคม | ราคา 49,555 บาท

เดินทางวันที่ : เดือนเมษายน | ราคา 52,555 บาท

เดินทางวันที่ : เดือนพฤษภาคม | ราคา 52,555 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : FINNAIR

SME12 : Baltic ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์-AY- new

กรุงทาลลินน์ ชมเมืองหลวงเอสโทเนีย - กรุงริก้า เมืองหลวงลัตเวีย ที่ใหญ่ที่สุดในแถบบอลติกงดงามด้วยศิลป สถาปัตยกรรม - กรุงวิลนีอุส เมืองหลวงลิธัวเนีย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมโกธิกแห่งศตวรรษที่15 - กรุงเฮลซิงกิ ชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่มีเอกลักษณ์ พร

เดินทางวันที่ : เดือนมีนาคม  | ราคา 65,888 บาท

เดินทางวันที่ : เดือนเมษายน  | ราคา 69,888 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Etihad Airways(EY)

UE01 : Morocco_10D new

อาบูดาบี - คาซาบลังก้า - ราบัต - แทนเจียร์ - เชฟชาอูน - โวลูบิลิส เมคเนส - เฟซ - อิเฟรน - เอร์ฟูด์ - มอร์ซูก้า - ทินเฮียร์ - ทอดร้ากอร์จ - วอซาเซท มาราเกช - สวนจาร์ดีน มาจอแรล-มัสยิด คูตูเบีย - พระราชวังบาเฮีย - คาซาบลังก้า

เดินทางวันที่ :  23 มี.ค. - 1 เม.ย. 2560 | ราคา 69,900 บาท

เดินทางวันที่ :  27 เม.ย. - 6 พ.ค. 2560 | ราคา 69,900 บาท

เดินทางวันที่ :  18 - 27 พ.ค. 2560 | ราคา 69,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Etihad Airways(EY)

UE02 : Morocco_11D 8N new

อาบูดาบี - คาซาบลังก้า - ราบัต - แทนเจียร์ - เชฟชาอูน - โวลูบิลิส - เมคเนส เฟส - อิเฟรน - เอร์ฟูด์ - มอร์ซูก้า - ทินเฮียร์ - ทอดร้ากอร์จ - วอซาเซท - มาราเกช - สวนจาร์ดีน มาจอแรล มัสยิด คูตูเบีย - พระราชวังบาเฮีย - เอซาเวร่า - เอซาเวร่า -เอลจาดีด้า - คา

เดินทางวันที่ : 7 – 17 เม.ษ. 60 (สงกรานต์) | ราคา 79,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Etihad Airways(EY)

UE03 : แกรนด์โมรอคโค 12 วัน 9 คืน โดยอิทิฮัดแอร์เวย์ new

อาบูดาบี - คาซาบลังกา - ราบัต - เชฟชาอูน - เมคเนส - เฟส - อิเฟรน มิเดลท์ - แอร์ฟูด์ - เมอร์ซูการ์ - ทินเฮียร์ - ทอดร้ากอร์จ - วอซาเซท - มาราเกช - คาซาบลังกา

เดินทางวันที่ :  5 - 16 เม.ย. 60 | ราคา 159,999 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Emirate Airlines

VCE09 : MONO SWITZERLAND 7 DAY new

มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ - โกลดูปิยง - เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ซูริค ชม 4 ยอดเขา กอร์เนอร์กรัท + แมทเทอร์ฮอร์น + กลาเซียร์3000 + ทิตลิต

เดินทางวันที่ : 23-29 มี.ค. / 26 มี.ค.- 1 เม.ย. 2560 | ราคา 59,999 บาท

 
 
วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด

VCE14 : โปรโมชั่นพิเศษ ปารีส 6 วัน (GF) new

ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - มหาวิหารนอทเทรอดาม – ประตูชัย นโปเลียน ล่องแม่น้ำแซน - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - หอไอเฟล – ช้อปปิ้งถนนชองเชลิเชย์ - มงมาร์ต

เดินทางวันที่ : เดินทางทุกวันศุกร์ กลับอังคาร ถึงประเทศไทยทุกวันพุธ | ราคา 29,999.- บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Etihad Airways(EY)

VCE20 : เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน new

แฟรงเฟิร์ท – โคโลญจน์ – โวเลนดัม – หมู่บ้านกังหันลม(ซานสคาน) - บรูดจ์มรดกโลก – บรัสเซล – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง – ปารีส – เทศกาลดอกทิวลิป

เดินทางวันที่ : 12-18 เม.ย. 60  | ราคา 56.900 บาท

เดินทางวันที่ : 11-17 พ.ค. 60 | ราคา 50,900 บาท

เดินทางวันที่ : 19-25 พ.ค. 60 | ราคา 50,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Emirate Airlines

VCE21 : ยุโรปดอกไม้ เยอรมัน-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน new

แฟรงเฟิร์ท - ไฮเดลเบิร์ก - โคโลจญ์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - บรูดจ์มรดกโลก - บรัสเซล - จตุรัสกลังปลาส เมนเนเก้นพิท อะตอมเมียม อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก – หมู่บ้านกังหันลม - (ซานสคาน) - หมู่บ้านชาวประมง (โวเลนดัม) - โรงงานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง

เดินทางวันที่ : 10-17 เม.ย. 60 | ราคา 65,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Emirate Airlines

VCE22 : France Swiss Germany Netherland 8 D new

นครปารีส – หอไอเฟล – พระราชวังแวร์ซาย – ดีจอง – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิต - ลิสลูเซิร์น – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – แฟรงเฟิร์ท – อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลม - เขื่อนโวเลนดัม – ล่องเรือหลังคากระจก

เดินทางวันที่ : 9 - 16 เม.ย  60 | ราคา 74,900 บาท

เดินทางวันที่ : 12 - 19 เม.ย 60 | ราคา 74,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Emirate Airlines

VCE23 : Grand Italy เหนือ (EK) 8D 8,12 Apr. เข้าเวนิส ออกโรม new

เวนิส-เวโรน่า-มิลาน-ซานตา มาเกริต้า – ลาสเปเซีย - ปิซ่า- ฟลอเรนซ์ – THE MALL OUTLET-โรม

เดินทางวันที่ : 8-15 เม.ย. 60  | ราคา 59,999 บาท

เดินทางวันที่ : 12-19 เม.ย. 60    | ราคา 59,999 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

VTE04 : East Europe German-Austria-Slovak-Czech 9 D 5 countries, TG 10-18 APR 2017 new

มิวนิค - เวียนนา - ฮอลสตัท - ซาลสเบิร์ก - บราติสลาวา - บูดาเปสต์ - ปราก - นูเรมเบิร์ก - แฟรงค์เฟิร์ต

เดินทางวันที่ : 10-18 เมษายน 2560  | ราคา 74,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : EVA AIR(BR)

VTE05 : East Europe 4 countries 8 D, Apr-Aug2017 (A-H-S-Cz) new

เวียนนา - ซาลสเบิร์ก - ฮอลสตัท - ปราก - เชสกี้ครุมลอฟ - บูดาเปสต์ - บราติสลาวา

เดินทางวันที่ : 08 - 15 เม.ย.  2560 | ราคา 59,500 บาท

เดินทางวันที่ : 29 เม.ย. - 06 พ.ค.  |  ราคา 57,900 บาท. 

เดินทางวันที่ : 04 - 11 พ.ค 2560 |  ราคา 57,900 บาท. 

เดินทางวันที่ : 08-15 ก.ค. 2560 | ราคา 55,900 บาท

เดินทางวันที่ : 12 - 19 ส.ค. 2560 | ราคา 56,300 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Qatar Airways

VTE09 : East Europe Austria-Slovak-Hungary 6D, QR 23-28Mar, 28Mar-2Apr, 30Mar-4Apr2017 -morning flight- new

โดฮา- เวียนนา (ออสเตรีย) – พระราชวังเชิร์นบรุนน์-พาร์นดอร์ฟ - เวียนนา - บราติสลาวา (สโลวัค) – บูดาเปสต์ (ฮังการี)

เดินทางวันที่ : 28 มี.ค.-2 เม.ย. 60 | ราคา 35,900 บาท

เดินทางวันที่ : 30 มี.ค. - 4 เม.ย.60  | ราคา 37,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Qatar Airways

VTE10 : East Europe Austria-Slovak-Hungary 6D, QR Apr2017 -morning flight- new

โดฮา- เวียนนา (ออสเตรีย) – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - พาร์นดอร์ฟ - เวียนนา-บราติสลาวา (สโลวัค) – บูดาเปสต์ (ฮังการี)

เดินทางวันที่ : 1 - 6 เม.ย.60 | ราคา 35,900 บาท

เดินทางวันที่ : 4 - 9 เม.ย.60 | ราคา 37,900 บาท

เดินทางวันที่ : 6- 11 / 8 - 13 / 15 - 20 เม.ย. 60 | ราคา 43,900 บาท

เดินทางวันที่ : 11 - 16 / 13 - 18 เม.ย.60 | ราคา 44,900 บาท

เดินทางวันที่ : 27 เม.ย. - 2 พ.ค./ 29 เม.ย. - 4  พ.ค. 60| ราคา 42,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

VTE11 : East Europe Beautiful (DE-CZ-SL-AU) 8D -FRA-MUC TG 09-16Apr, 10-17Apr17 new

แฟร้งค์เฟิร์ต (เยอรมัน) –เวิร์ซบวร์ก - นูเรมเบิร์ก - ปราก (สาธารณรัฐเชค) - ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเชค)-บราติสลาวา (สโลวัค) - พาร์นดอร์ฟ (ออสเตรีย) - เวียนนา

เดินทางวันที่ : 09-16 เม.ย. // 10-17 เม.ย.2560 | ราคา 71,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

VTE12 : EUROPE CLASSIC (IT-CH-FR) 9D, TG 04-12 APR 2017

โรม - ปิซ่า - เวนิส - มิลาน - อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราว - ปารีส (ฝรั่งเศส)

เดินทางวันที่ : 04-12 เมษายน 2560 | ราคา 85,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

VTE13 : EUROPE SCENIC ROUTE (DE-AU-CH-FR) 9D TG (FRA-CDG) 09-17 APR17EUROPE SCENIC ROUTE (DE-AU-CH-FR) 9D TG (FRA-CDG) 09-17 APR17 new

อินน์สบรูค (ออสเตรีย) - โฮเฮนชวานเกา - ลินเดา (เยอรมัน) - ชาฟฮาวเซ่น - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) แองเกิ้ลเบิร์ก - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิส - ดิจอง (ฝรั่งเศส) –นั่งรถไฟ TGV - ปารีส

เดินทางวันที่ : 09-17 เม.ย. 2560 | ราคา 85,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

VTE14 : Grand Italy 9D TG 05-13Apr,09-17Apr2017 new

มิลาน - เวโรน่า - เวนิส - ปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - เนเปิ้ล - ซอร์เรนโต้- เกาะคาปรี - โพสิตาโน่ - อมาลฟี - โรม

เดินทางวันที่ : 05-13 เม.ย. / 09-17 เม.ย.2560 | ราคา 77,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

VTE15 : Grand Swiss 9D TG 06-14 APR 2017 new

ซูริค - ชาฟฮาวเซ่น - น้ำตกไรน์ - ลูเซิร์น - ทาซ-เซอร์แมท - เจนีวา - โลซานน์ - เวเว่ย์ - มองเทรอซ์ - อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราว - เบิร์น - ซูริค

เดินทางวันที่ : 06 - 14 เมษายน 2560 | ราคา 92,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : EVA AIR(BR)

VTE16 : Neth-Ger-Fra-Bel 7 D BR MAR-MAY 2017-Tulip Festival new

อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) - ดุสเซลดอร์ฟ (เยอรมัน) - โคโลญจน์ -แรงส์ (ฝรั่งเศส) - ปารีส - แวร์ซายส์-บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม)

เดินทางวันที่ : 25 - 31 มี.ค. 2560 | ราคา 53,900 บาท

เดินทางวันที่ : 13 - 19 เม.ย. 2560 | ราคา 59,900 บาท

เดินทางวันที่ : 29 เม.ย. - 05 พ.ค. 2560 | ราคา 64,900 บาท

เดินทางวันที่ : 11 - 17 พ.ค. 2560  | ราคา 56,300 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

VTE17 : Norway Hilight 7D TG 04-10Apr, 11-17Apr17 new

ออสโล - เกียโล - เบอร์เก้น - วอส - ฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บานา - ไมร์ดาล - สตาลไฮม์ - กุ๊ดวานเก้น - ล่องเรือชมฟยอร์ด

เดินทางวันที่ : 4-10 เม.ย. / 11-17 เม.ย. 2560 | ราคา 76,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : FINNAIR

VTE19 : Scan 4 countries 7 D, AY FEB-AUG2017 new

เฮลซิงกิ - โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - โคเปนเฮเก้น - ล่องเรือสำราญ DFDS - ออสโล (นอร์เวย์) - ออสโล (นอร์เวย์) -คาร์ลสตัด - สต็อคโฮล์ม (สวีเดน) - สต็อคโฮล์ม-ล่องเรือสำราญ Silja Line

เดินทางวันที่ : 26 มี.ค. - 01 เม.ย.  | ราคา 69,900  บาท

เดินทางวันที่ : 07-13 เม.ย. | ราคา 75,300 บาท

เดินทางวันที่ : 30 เม.ย.- 06 พ.ค. 2560 | ราคา 70,900 บาท

เดินทางวันที่ : 07 - 13 พ.ค. 2560 | ราคา 72,300 บาท

เดินทางวันที่ : 21 - 27พ.ค. 2560 | ราคา 69,900 บาท

เดินทางวันที่ : 25 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2560 | ราคา 71,500 บาท

เดินทางวันที่ : 05 - 11 ก.ค. / 10 - 16 ส.ค. 2560 | ราคา 73,500 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

VTE20 : SCAND 8D 3CAPS TG, 05-12 APR, 10-17 APR 2017 new

โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - ล่องเรือ DFDS – เฮลซิงกอร์ - โคเปนเฮเก้น - ล่องเรือ DFDS - ออสโล (นอร์เวย์) - คาร์ลสตัด(สวีเดน) - สต็อคโฮล์ม

เดินทางวันที่ : 05 - 12 เม.ย. / 10 - 17 เม.ย. 2560 | ราคา 81,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : EVA AIR(BR)

VTE21 : UK 8 D BR, 11-18Feb,1-8May,24Jun-01Jul,12-19Aug2017 new

ลอนดอน - สโตนเฮนจ์ - บาธ - คาร์ดิ๊ฟ (เวลส์)สแตรทฟอร์ด - ลิเวอร์พูล - เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์) - ยอร์ค - อ๊อกซ์ฟอร์ด

เดินทางวันที่ : 01-08 พ.ค. / 24 มิ.ย.- 01 ก.ค.  | ราคา 65,900 บาท

เดินทางวันที่ : 12-19 ส.ค. 2560 | ราคา 68,500 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

VTE22 : UK 8 D TG , 09-16 APR 2017 new

ช้อปปิ้งบิสเตอร์เอ๊าท์เล็ต - โตนเฮนจ์ - บาธ - คาร์ดิ๊ฟ (เวลส์) สแตรทฟอร์ด - ลิเวอร์พูล - เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์) - ยอร์ค - อ๊อกซ์ฟอร์ด

เดินทางวันที่ : 09-16 เมษายน 2560 | ราคา 78,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

VTE23 : SCAND 8D 3CAPS TG, 05-12 APR, 10-17 APR 2017 new

โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)-ล่องเรือ DFDS - ออสโล (นอร์เวย์) - ออสโล (นอร์เวย์)-คาร์ลสตัด(สวีเดน)- สต็อคโฮล์ม

เดินทางวันที่ : 05-12 เม.ย.2560   | ราคา 81,900 บาท (สงกรานต์)

เดินทางวันที่ : 10-17 เม.ย. 2560 | ราคา 81,900 บาท(สงกรานต์)

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : FINNAIR

WE08 : ยุโรปสโนว์โมบิล 8 วัน ฟินแลนด์ ไอซ์เบรกเกอร์ AY new

เฮลซิงกิ – ทาล์ลินน์ - ชมเมืองทาล์ลินน์ – ชมเมืองเฮลซิงกิ - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ – Santa Village ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม - ขับสโนโมบิล ตะลุยหิมะ – นั่งสเล็ทสุนัขฮัสกี้ - GLASS IGLOO HOTEL สุดยอดประสบการณ์ สัมผัสแสงออโรร่า - โรวาเนียมิ – เคมิ – เรือตัดน

เดินทางวันที่ : 08 - 16 เม.ย. 60 | ราคา 142,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

WE17 : Grand Iceland 9 Days TG.pdf new

สต๊อคโฮม - เรคยาวิค – บลู ลากูน - เรคยาวิค – Golden Circle – น้ำตกสโกก้า – วิค - อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล – น้ำตกเซลยาลันส์ - เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายดำ - สกาฟตาเฟล – ขับสโนโมบิลทุ่งน้ำแข็งไมร์ดาลสโจคูล - เซลล์ฟอสส์ - ชมปลาวาฬ - ชมเมือง อาคารพาร์ลาน - เร

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือน มี.ค. - พ.ค. 2560 | ราคา 135,900  บาท

เดินทางวันที่ : 10-18 เม.ย. 2560  | ราคา139,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : FINNAIR

WE18 : ยุโรปสโนว์โมบิล 8 วัน ฟินแลนด์ ไอซ์เบรกเ new

เฮลซิงกิ – ทาล์ลินน์ - ชมเมืองทาล์ลินน์ – ชมเมืองเฮลซิงกิ - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม - ขับสโนโมบิล ตะลุยหิมะ – นั่งสเล็ทสุนัขฮัสกี้ - GLASS IGLOO HOTE - สุดยอดประสบการณ์ สัมผัสแสงออโรร่า - โรวาเนียมิ – เคมิ – เรือตัดน้ำแข็ง – ว่ายน้ำท่ามกลางน้ำแข็ง - ฟาร์ม

เดินทางวันที่ : 08-15 เมษายน 2560   |  ราคา 138,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Qatar Airways

WE19 : บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน new

นำท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงความ ดั่งเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ นำท่านชมความสวยงามของศิลปะของวัดวาอารม และสถานที่สำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ นำท่านชมเมืองเก่าบริเวณที่อดีต “ จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ เคยเข้า

เดินทางวันที่ :22-29 มี.ค. // 26มี.ค.-02เม.ย. // 02-09 เม.ย. // 05-12 พ.ค. // 12-19 พ.ค. // 19-26 พ.ค. //16-23 มิ.ย. 2560 | ราคา 49,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Qantas Airways (QF)

WE21 : ยุโรปตะวันออก 9 วัน เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี new

มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ซาลส์บวร์ก – อุทยานมิราเบลล์ – ฮัลสตัทท์ – เชสกี้ บูเดอโจวิช เชสกี้ บูเดอโจวิช – เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) ปราสาทคลุมลอฟ – คาร์โลวี วารี – มาเรียนสเก้ ลาซเน่

เดินทางวันที่ : 06-14 เมษายน 2560  | ราคา 69,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Qatar Airlines (QR)

ZE12 : WONDERFUL ITALY SWISS FRANCE 9D6N QR SONGKRAN new

จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้น อาทิ เช่น รูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus with the Head of Medusa),รูปปั้นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่

เดินทางวันที่ : 12 – 20 เมษายน 2560 13 – 21 เมษายน 2560

| ราคา 69,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Singapore Airlines

ZE18 : SIMPLY FRANCE 7D4N BY SQ new

ตูร์ – ปราสาทเชอนงโซ - ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ - CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE ประตูชัย – จัตุรัสคองคอร์ด-หอไอเฟล-ล่องเรือบาโตมุซ - อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม !!

เดินทางวันที่ : 10-16 เม.ย. / 29 เม.ย. - 05 พ.ค. 60 l ราคา 49,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Singapore Airlines

ZE19 : ROMANTIC SWITZERLAND 7D4N BY SQ new

บ่อหมีสีน้ำตาล (Bear Park) สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น นำท่านชม มาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นำท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดั

เดินทางวันที่ :12-18 เมษายน 60/13-19 เมษายน 60 | ราคา 65,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : EVA AIR(BR)

ZE20 : BLOSSOM IN BENELUX 7D 5N BY BR new

จตุรัสกรองด์ปลาซ (Grand Place of Brussel) ถือเป็นหัวใจสำคัญของเมืองบรัสเซลส์ (Brussels) ซึ่งชาวเบลเยี่ยมยกย่องให้ว่าเป็น จตุรัสที่งดงามที่สุดในโลก เป็นกลุ่มอาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมทั้งบาโร้ค โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานที่ซึ่งองค์กรยูเนสโก้ยกย่องให้เป

เดินทางวันที่ :20 – 26 เมษายน 2560 | ราคา 55,900 บาท

เดินทางวันที่ :13 – 19 พฤษภาคม 2560 | ราคา 51,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : EVA AIR(BR)

ทัวร์ยุโรป : GOE55 : ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน

เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) บ้านเกิดของนักดนตรีเอก “โมสาร์ท” ถ่ายรูปกับหลังคาทองคำ (Golden Roof) สัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ชมจัตุรัสมาเรียนพล

เดินทางวันที่ : เม.ย. - มิ.ย. 60 | ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Emirate Airlines

ทัวร์ยุโรป : GOE56 : เยอรมนี โปแลนด์ สโลวัค ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน new

ชม อนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลิน ที่แยกเยอรมันออกเป็นสองฝ่ายในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 ชมความงามของเมืองเดรสเดน (Dresden) ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “ฟลอเร้นซ์แห่งแม่น้ำเอลเบ้” เยือนเมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) เมืองที่เรียกได้ว่า Colorful city ตื่นตากับเหมืองเกลือเวี

เดินทางวันที่ : พ.ค.- ส.ค. 60 | ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Emirate Airlines

ทัวร์ยุโรป : GOE57 : อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน new

นำท่านเที่ยวเกาะเวนิส (Venice) อันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขา จุงเฟรา (Ju

เดินทางวันที่ : มี.ค. - ส.ค. 60 | ราคาเริ่มต้น 64,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Emirate Airlines

ทัวร์ยุโรป : GOE58 : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน new

มหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ พักเมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken ) และลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรด

เดินทางวันที่ : มี.ค.- ส.ค. 60 | ราคาเริ่มต้น 64,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Emirate Airlines

ทัวร์ยุโรป : GOE59 : โมโน อิตาลี (เวนิส) 7 วัน 4 คืน new

เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” ช้อปปิ้งสนุกๆที่เมืองมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก เที่ยวเมืองเซียน่า (Siena) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ

เดินทางวันที่ : เม.ย. - ส.ค. 60 | ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

ทัวร์ยุโรป : WE22 : EUROPE KEUKENHOF 8 DAYS new

แฟรงค์เฟิร์ต – โคโลจญน์ – มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ - ดุสเซลดอร์ฟ - ลิสซ์ – เข้าชมสวนเคอเคนออฟ ซานส์ สคันส์ – อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร – จัตุรัสดามสแคว์ บรูจส์ – จัตุรัสเมืองเก่า – กรุงบรัสเซลส์

เดินทางวันที่ : มี.ค.- พ.ค. 60 | ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

ทัวร์ยุโรป GOE63 : มนต์เสน่ห์ อิตาลีใต้ 8 วัน 5 คืน (TG) new

กรุงโรม – สเปอร์ลอนกา – คาปัว– เนเปิ้ล-– เกาะคาปรี– ถ้ำบลูก็อตโต – ซอร์เรนโต-ซอร์เรนโต – โพสิตาโน่– อมาลฟี่โคสท์ - ซาเลอร์โน

เดินทางวันที่ : 3 - 10 มิถุนายน | ราคา 59,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน :  Austrian Airlines (OS)

ทัวร์ยุโรป GOE64 : CROATIA INLOVE 9 วัน 7 คืน (QS) new

เวียนนา – กราซ– ลุบเบลียน่า (สโลวีเนีย)-ลุบเบลียน่า – ถ้ำโพสทอยน่า– ซาเกรบ (โครเอเชีย) -ซาเกรบ – อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่– พริตวิเซ่

เดินทางวันที่ : 3 - 11 มิถุนายน | ราคา 79,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Qatar Airlines (QR)

ทัวร์ยุโรป GOE65 : SWISS ฟินเว่อร์ 7วัน 4 คืน (QR) new

โดฮา – ซูริค– น้ำตกไรน์– ลูเซิร์น– แองเกิ้ลเบิร์ก-แองเกิ้ลเบิร์ก– ยอดเขาทิตลิส– อินเทอลาเกน – เบิร์น-กรูแยร์– มองเทรอซ์ – เซอร์แมท

เดินทางวันที่ : เม.ย. - พ.ค. 60 | ราคา 56,900 บาท

เดินทางวันที่ : พ.ค. - มิ.ย. 60 | ราคา 49,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Emirate Airlines

ทัวร์ยุโรป GOE66 : เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน (EK) new

ดูไบ – มิวนิค–ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์– มิวนิค– ฮัลสตัท – ซาลซ์บูร์ก- – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก

เดินทางวันที่ : เม.ย - ส.ค. 60 | ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน :  Austrian Airlines (OS)

ทัวร์ยุโรป GOE67 : ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี new

พระราชวังเชินบรุนน์– ซาลส์บวร์ก– ฮัลสตัท – อินส์บรูค-ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์

เดินทางวันที่ :  3 – 11, 10 – 18 มิ.ย. 60 | ราคา 59,900 บาท

เดินทางวันที่ : 15 – 23 ก.ค. 60 | ราคา 65,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

ทัวร์ยุโรป GOE68 : Glacier Switzerland 7 วัน 4 คืน (TG) new

ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์-กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท-มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน

เดินทางวันที่ : 8 - 14 เม.ย. 60 | ราคา 79,900 บาท

เดินทางวันที่ : พ.ค. - มิ.ย. 60 |  ราคา 65,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

ทัวร์ยุโรป VEU01 : HISO EURO QUEEN BELGUIM NETHERLAND LUXEMBURG GERMANY 7D 4N BY TG new

ยุโรป 7 วัน 4 คืน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เยอรมนีชมเทศกาลดอกทิวลิป ณ สวน Keukenhof โดยสายการบินไทย

เดินทางวันที่ : 5-11 เม.ย. 2560 (วันจักรี) | ราคา 74,998 บาท

เดินทางวันที่ : 12-18 เม.ย. 2560 (วันสงกรานต์) | ราคา 75,997 บาท

เดินทางวันที่ : 12-18 เม.ย. 2560 (วันแรงงาน) | ราคา 64,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

ทัวร์ยุโรป VEU02 : HISO EURO QUEEN ITALY SWISS FRANCE 9D6N By TG new

เดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดพิเศษพิชิตยอดเขาทิตลิส เปลี่ยนวันธรรมดาให้เป๋็นวันพิเศษแสนสุข

เดินทางวันที่ : 4-12 เม.ย. 60 (วันจักรี) / 9-17 เม.ย. (วันสงกรานต์)  | ราคา  93,997 บาท

เดินทางวันที่ : 13-21 เม.ย. 60 (สงกรานต์)  | ราคา  93,997 บาท

เดินทางวันที่ : 30 เม.ย.- 8 พ.ค. 60 (วันแรงงาน,ฉัตรมงคล)  ราคา  93,997 บาท

เดินทางวันที่ : 4-12 เม.ย. (วันจักรี) / 9-17 เม.ย. (วันสงกรานต์)  | ราคา  93,997 บาท

เดินทางวันที่ : 4-12 เม.ย. (วันจักรี) / 9-17 เม.ย. (วันสงกรานต์)  | ราคา  93,997 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

ทัวร์ยุโรป VEU03 : HISO EURO QUEEN EASTERN EUROPE 9D 6N new

เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค, เมืองมิวนิค–คาร์โลวีวารี (เชค)–เมืองน้ำแร่–บ่อน้ำพุร้อน–ปราก–เที่ยวชมเขตเมืองเก่า พระราชวังเชินบรุนน์ - บูดาเปสต์–ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

เดินทางวันที่ :09 - 17 เมษายน 60 | ราคา 88,885 บาท

เดินทางวันที่ : 29 เมษายน 07 พฤษภาคม 60 | ราคา 76,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด