โปรแกรมทัวร์ฟิลิปปินส์/อินโด/บรูไน

สายการบิน : Royal Brunei Airlines

GOB01 : บาหลี + บรูไน Fantastic of ASEAN-D 5 วัน 4 คืน (BI) new

กรุงเทพฯ – บรูไน - บาหลี-ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน-วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราต

เดินทางวันที่ : 25-29 เม.ย. 60 | ราคา 25,900 บาท

เดินทางวันที่ : 02-06 / 09-13 / 16-20 / 23-27 พ.ค. 60 | ราคา 27,900 บาท

 
วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

GOB02 : อินโดนีเซีย-เกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน (TG) new

กรุงเทพฯ - บาหลี-สวนพระวิษณุ–หาดจิมบารัน-ศูนย์ผ้าบาติก–ศูนย์เครื่องเงิน–หมู่บ้านคินตามณี–ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตู–วัดเตียตาร์อัมปีล-ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน-หาด Tanjung Benoa – โรงงานทำกาแฟ – วัดทานาห์ลอต – เที่ยวชมย่านคูต้า อนุสาวรีย์ Bajra Sandhi-ช้อปปิ้งร้านกฤ

เดินทางวันที่ : 04-07 พ.ค. 60 | ราคา 21,900 บาท

เดินทางวันที่ : 13-16/ 20-23/ 27-30 พ.ค. 60 | ราคา 20,900 บาท

เดินทางวันที่ : 03-06 / 10-13 / 17-20/24-27 มิ.ย.60 | ราคา 20,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Royal Brunei Airlines

GOB03 : มหัศจรรย์ AEC บรูไน- อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ 5 วัน 4 คืน (BI) new

กรุงเทพฯ – บรูไน – สุราบายา-สุราบายา – น้ำตก Kakek Bodo – หมู่บ้านเซโมโรลาวัง-เซโมโรลาวัง – ชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ – วัด Luhur Poten - House of Sampoerna – อนุสรณ์เรือดำน้ำ - ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

เดินทางวันที่ : 28 เม.ย. -02 พ.ค. 60 | ราคา 27,900 บาท

เดินทางวันที่ : 05-09 พ.ค. / 12-16 พ.ค. / 19-23 พ.ค. 60 | ราคา 25,900 บาท

เดินทางวันที่ : 26-30 พ.ค. 60  | ราคา 25,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด