โปรแกรมทัวร์พม่า

Download File

ทัวร์พม่า GOM04 : ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

เดินทางวันที่ : เม.ย. 60 - พ.ค. 60 | ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

 

ราคาเริ่มต้นที่ 12,900 บาท

ดูรายละเอียดทัวร์ จองทัวร์นี้

Tags : ทัวร์พม่า