โปรแกรมทัวร์พม่า

สายการบิน : Nok AIR

BM14 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักโนโวเทล 5 ดาว new

• ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ • สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา • อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัดต่อวัน

เดินทางตั้งแต่เดือน : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 | ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok AIR

BM30 : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน บินนกแอร์ DD

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ บินDDพระธาตุอินทร์แขวน พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา พักโรงแรมหรูมีระดับ 4 ดาวสุดคุ้ม ชาบูชิบุฟเฟ่ต์ พักหรูมีระดับ 4 ดาว+พิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผา+ชุดเสริมบารมี รับชุดเสริมบารมี(เสื้อยืดมิ

เดินทางเดือน : เมษายน  - กันยายน 2560  | ราคา 11,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์

BM01 : ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน new

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถานชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องแม่น้

เดินทางวันที่ :ตลอดเดือนเมษายน - กันยายน 2560 | ราคา12,900 บาท

เดินทางวันที่ : 13-15,14-16 เมษายน 2560 (สงกรานต์)  | ราคา 13,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์

BM02 : ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน new

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน  ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์  ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมื

เดินทางวันที่ : กุมภาพันธ์ - กันยายน 60 | ราคา 19,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์

BM23 : อินเล อินเลิฟ พม่า ทะเลสาบอินเล มัณฑะเลย์ 3 วัน (PG) new

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบ

เดินทางเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2560 | ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok AIR

BM25 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน new

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน

เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - กันยายน 2560 | ราคา 10,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok AIR

BM34 : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน new

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต

เดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ -มีนาคม 2560 | ราคา 12,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Bangkok&Srilankan Airways

BM35 : พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว (PG) new

โปรน้องดี บินดี อยู่ดี ราคาเบาๆ กับบางกอกแอร์เวย์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน

เดินทางวันที่ :ตลอดเดือน เมษายน - กันยายน 60 | ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : 8M

ZM01 : THE GREATEST MANDALAY 4 DAYS new

เที่ยวเมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม ชมอาคารไม้สักทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตร - ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าพม่าที่ MANDALAY HILLS ชมสะพานอูเบ็ง สะพานที่สร้างด้วยไม้สัก และยาวที่สุดในโลก - ชมวัดอานันดา มหาวิหารขนาดใหญ่เพชรน้ำเอกของ

เดินทางวันที่ : กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560 ราคา 15,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air Asia

ZM02 : BLESSING MYANMAR 3D2N new

- นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมีองย่างกุ้ง - สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมีองหงสาวดี - สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ -เมืองไจ้ติโยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า - ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ - ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย - ช้อปปิ้งสินค้าท้อง

เดินทางวันที่ : 17-19 มีนาคม 2560  | ราคา 12,900  บาท

เดินทางวันที่ : 18-20 มีนาคม 2560 | ราคา 12,900  บาท

เดินทางวันที่ : 25-27 มีนาคม 2560 | ราคา 12,900  บาท

เดินทางวันที่ : 27-29 เมษายน 2560 | ราคา 13,900  บาท

เดินทางวันที่ : 28-30 เมษายน 2560 | ราคา 13,900  บาท

เดินทางวันที่ : 29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2560 | ราคา 14,900  บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air Asia

ZM04 : BLESSING MYANMAR 3D2N (FD) new

สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า ณ พระธาตุอินทร์แขวน - นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ - สักการะพระเจดีย์ชเวมอดอว์ สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งเมืองหงสาวดี ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะ

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือน เมษายน – กันยายน 2560 | ราคาเริ่มต้น 11,900  บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok AIR

ทัวร์พม่า BM24 : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พักหรูระดับเกรด 4 ดาว (DD) new

เที่ยวพม่า ในราคาจิ๊บ จิ๊บ บินไปกับนกแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พักหรู 4 ดาว ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน พักหรู 4 ดาว+พิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งเผา+ชุดเสริมบารมี 1 ชุด

เดินทางเดือน : มีนาคม - กันยายน  2560  | ราคาเริ่มต้น  9, 999 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Lion Air (SL)

ทัวร์พม่า BM31 : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน พัก 4 ดาว (SL) new

พม่า ย่างกุ้ง หงสา เทพทันใจ บินไลอ้อนแอร์ พระธาตุอินทร์แขวน พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา พักโรงแรมหรูมีระดับ 4 ดาว สุดคุ้ม เมนูพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด (กั้ง,กุ้ง,ปู,ปลา,หอย,ซาซิมิกุ้งมังกร)+ พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว+ชุดเสริมบารมี

เดินทางเดือน : เมษายน - มิถุนายน  2560  | ราคาเริ่มต้น  11,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok AIR

ทัวร์พม่า GOM01 : ย่างกุ้ง สิเรียมหงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน new

ท่านจะได้เที่ยวชมพระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า พระราชวังบุเรงนอง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการปี พ.ศ. 2142 และสถานที่สำคัญอีกมา

เดินทางวันที่ : ก.พ. 60 - มี.ค. 60 | ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air Asia

ทัวร์พม่า GOM02 : ย่างกุ้ง สิเรียมหงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน new

ท่านจะได้ชมพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูง 109 เมตร ชมเจดีย์เยเลพญา เจดีย์นี้สร้างขึ้นบนเกาะกลางน้ำ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เจดีย์กลางน้ำ” และสถานที่สำคัญอื่นๆอ

เดินทางวันที่ : ก.พ. 60 - เม.ย. 60 | ราคา 12,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air Asia

ทัวร์พม่า GOM03 : ย่างกุ้ง สิเรียมหงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2 คืน new

ท่านจะได้นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาด“สก๊อตมาร์เก็ต” และสถานที่สำคัญอื่นๆอีกมากมาย

เดินทางวันที่ : ก.พ. 60 - พ.ค. 60 | ราคา 12,900 บาท

เดินทางวันที่ : 29 เม.ย.-1 พ.ค. 60 | ราคา 15,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air Asia

ทัวร์พม่า GOM04 : ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน new

ท่านจะได้นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นี้และทรงนำพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น จากนั้นนำท่าน สักการะ เทพกระซิบ “อะมาดอว์เมี๊ยะ” และสถานที่สำคัญอื่นๆอีกมากมาย

เดินทางวันที่ : เม.ย. 60 - พ.ค. 60 | ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า GOM05 : มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน new

ท่านจะได้ชมวัดอนันดา(Ananda Temple) เป็นวัดสีขาว สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่าซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ และยังมีสถานที่อื่นๆอีกมากมาย

เดินทางวันที่ : ก.พ. 60 - พ.ค. 60 | ราคา 15,900 บาท

เดินทางวันที่ : 4-7, 5-8, 11-14, 12-15 พ.ค. 60 | ราคา 15,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า GOM06 : มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล 5วัน 4 คืน new

ท่านจะได้เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี ชมสะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben)สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอูและสถานที่อื่นๆอีกมากมาย

เดินทางวันที่ : 15-19 มี.ค. 60 | ราคา 29,900 บาท

เดินทางวันที่ : 3-7 พ.ค. 60 | ราคา 30,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า GOM07 : ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน new

นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ซึ่งโบตะทาวน์ และที่สำคัญอื่นๆอีกมากมาย

เดินทางวันที่ : ก.พ. 60 - พ.ค. 60 | ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า GOM08 : ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2 คืน new

นำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่า จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี และสถานที่อื่่นๆอีกมากมาย

เดินทางวันที่ : ก.พ. 60 - พ.ค. 60 | ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : 8M

ทัวร์พม่า SPM02 : มัณฑะเลย์-พุกาม 4วัน3คืน-8M4- JAN-MAR 2017 UNSEEN ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี Hot

มหาเจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง ที่ยาวที่สุดในโลก ชมหอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดกุโสดอ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดหวาน(ตี๋ฉู่) นั่งรถม้า ชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงาม

เดินทางวันที่ : กุมภาพันธ์ - เมษายน | ราคา 18,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด