โปรแกรมทัวร์พม่า

สายการบิน : Nok AIR

BM30 : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน บินนกแอร์ DD

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ บินDDพระธาตุอินทร์แขวน พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา พักโรงแรมหรูมีระดับ 4 ดาวสุดคุ้ม ชาบูชิบุฟเฟ่ต์ พักหรูมีระดับ 4 ดาว+พิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผา+ชุดเสริมบารมี รับชุดเสริมบารมี

เดินทางเดือน : พฤษภาคม - กันยายน 2560  | ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์

BM01 : ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน new

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถานชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องแม่น้

เดินทางวันที่ :ตลอดเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2560 | ราคา12,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์

BM02 : ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน new

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง

เดินทางวันที่ : พฤษภาคม - กันยายน 2560 | ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air Asia

BM03 : พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน (FD) new

ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ - ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม - ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - เที่ยวเมือง สกา

เดินทางวันที่ : เดือน พฤษภาคม - กันยายน 60 | ราคาเริ่มต้น  24,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air Asia

BM07 : ทัวร์พม่า หลงรัก...พุกาม (FD) new

ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ริมทะเลสาบตองตามัน - สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ชมทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตก ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ - ชมพระอาทิตย์ตก

เดินทางวันที่ : เดือนสิงหาคม - กันยายน | ราคาเริ่มต้น  13,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด

BM08 : ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน (8M) new

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เป็นมหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า - สักการะ พระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอร์ ใจกลางเมืองหงสาวดี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ช

เดินทางวันที่ : เดือน พฤษภาคม - กันยายน 60 | ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด

BM09 : พม่า พุกาม ทะเลสาบอินเล มัณฑะเลย์ (8M) new

ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา - มัณฑะเลย์ฮิลล์ - ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม - ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - เที่ยวเมือง ส

เดินทางวันที่ : 8 - 12 ก.ค. 60 | ราคา 24,900 บาท

เดินทางวันที่ : 12 - 16 ส.ค .60  | ราคา 24,900 บาท

เดินทางวันที่ : 9 - 13 ก.ย. 60 | ราคา 24,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air Asia

BM21 : พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน(นั่งรถภายใน) (FD) new

ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ - ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน -ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาล

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือนพฤษภาคม - กันยายน 60  าคาเริ่มต้น 15,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air Asia

BM23 : อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล (FD) new

ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ และ วัดกุสินารม - ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ - ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม - ชมแปลงเกษตรสวนผักลอยน้ำ และ หมู่บ้านทอผ้าใยบัว - ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 60 | ราคาเริ่มต้น  18,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok AIR

BM25 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน new

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา

เดินทางเดือน: มิถุนายน - กันยายน 2560 | ราคาเริ่มนต้น 10,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Bangkok&Srilankan Airways

BM35 : พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว (PG) new

โปรน้องดี บินดี อยู่ดี ราคาเบาๆ กับบางกอกแอร์เวย์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน

เดินทางวันที่ :ตลอดเดือนมิถุนายน - กันยายน 60 | ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air Asia

ZM04 : BLESSING MYANMAR 3D2N (FD) new

สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า ณ พระธาตุอินทร์แขวน - นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ - สักการะพระเจดีย์ชเวมอดอว์ สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งเมืองหงสาวดี ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะ

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือน เมษายน – กันยายน 2560 | ราคาเริ่มต้น 11,900  บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok Air

ทัวร์พม่า BM14 : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์เเขวน 5 ดาว (DD) new

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผ

เดินทางวันที่ : พฤษภาคม - กันยายน 2560  | ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า BM20 : ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน new

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน  ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือน พฤษภาคม - กันยายน 60 | ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok AIR

ทัวร์พม่า BM24 : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พักหรูระดับเกรด 4 ดาว (DD) new

เที่ยวพม่า ในราคาจิ๊บ จิ๊บ บินไปกับนกแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พักหรู 4 ดาว ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน พักหรู 4 ดาว+พิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งเผา+ชุดเสริมบารมี 1 ชุด

เดินทางเดือน : พฤษภาคม - กันยายน  2560  | ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Lion Air (SL)

ทัวร์พม่า BM31 : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน พัก 4 ดาว (SL)

พม่า ย่างกุ้ง หงสา เทพทันใจ บินไลอ้อนแอร์ พระธาตุอินทร์แขวน พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา พักโรงแรมหรูมีระดับ 4 ดาว สุดคุ้ม เมนูพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด (กั้ง,กุ้ง,ปู,ปลา,หอย,ซาซิมิกุ้งมังกร)+ พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว+ชุดเสริมบารมี

เดินทางเดือน : พฤษภาคม - มิถุนายน  2560  | ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Lion Air (SL)

ทัวร์พม่า BM37 : โปรสุขใจ...รับปีไก่ เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน บินไลอ้อนแอร์ new

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเท เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว แถมฟรี!!ชุดเส

เดินทางวันที่ : พฤษภาคม - ตุลาคม 2560 | ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Lion Air (SL)

ทัวร์พม่า BM38 : โปรจัดให้...บินไลอ้อนแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 5 ดาว (SL) - Copy new

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา

เดินทางวันที่ : เมษายน - กันยายน 2560 | ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air Asia

ทัวร์พม่า GOM03 : ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2 คืน new

ท่านจะได้นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาด“สก๊อตมาร์เก็ต” และสถานที่สำคัญอื่นๆอีกมากมาย

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือนพฤษภาคม - กันยายน | ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air Asia

ทัวร์พม่า GOM04 : ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน new

ท่านจะได้นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นี้และทรงนำพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น จากนั้นนำท่าน สักการะ เทพกระซิบ “อะมาดอว์เมี๊ยะ” และสถานที่สำคัญอื่นๆอีกมากมาย

เดินทางวันที่ : เม.ย. 60 - พ.ค. 60 | ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า GOM05 : มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน new

ท่านจะได้ชมวัดอนันดา(Ananda Temple) เป็นวัดสีขาว สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่าซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ และยังมีสถานที่อื่นๆอีกมากมาย

เดินทางวันที่ : ก.พ. 60 - พ.ค. 60 | ราคา 15,900 บาท

เดินทางวันที่ : 4-7, 5-8, 11-14, 12-15 พ.ค. 60 | ราคา 15,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า GOM06 : มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล 5วัน 4 คืน new

ท่านจะได้เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี ชมสะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben)สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอูและสถานที่อื่นๆอีกมากมาย

เดินทางวันที่ : 3-7 พ.ค. 60 | ราคา 30,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า GOM07 : ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน new

นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ซึ่งโบตะทาวน์ และที่สำคัญอื่นๆอีกมากมาย

เดินทางวันที่ : ก.พ. 60 - พ.ค. 60 | ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า GOM08 : ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2 คืน new

นำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่า จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี และสถานที่อื่่นๆอีกมากมาย

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือน พฤษภาคม - กันยายน 60 | ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า GOM09 : บินตรง !! เชียงใหม่ มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม 4 วัน 3 คืน new

- ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิ่ทธิ์สุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก - ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ ที่เขามัณฑะเลย์

เดินทางวันที่ :04-07 พ.ค. 60 | ราคา 21,900 บาท

เดินทางวันที่ : 06-09 ก.ค. 60 , 10-13 ส.ค. 60 | ราคา 19,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า GOM10 : บินตรง !!เชียงใหม่ ย่างกุ้งสิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน4วัน 3คืน new

• นมัสการเจดีย์ชเวดากองณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ • สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)

เดินทางวันที่ : 18-21 พ.ค. / 08-11, 22-25 มิ.ย. 60 /27-30 ก.ค. 60 / 14-17 ก.ย. 60/28 ก.ย. – 01 ต.ค. 60  | ราคา 16,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : 8M

ทัวร์พม่า MCM01 : WONDERFUL MYANMAR ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน Hot

สักการะ 3 ใน 5 มหาสถานศักดิ์สิทธิ์ ของประเทศพม่า ได้แก่ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอร์ดอร์(พระธาตุมุเตา) และพระธาตุอินทร์แขวนสักการะเจดีย์โปว์ตาทาวน์ พร้อมขอพรศักดิ์สิทธิ์ กับเทพทันใจ พิเศษ กับเมนูกุ้งแม่น้ำหงสา เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร

เดินทางวันที่ : มีนาคม-กรกฎาคม2560 | ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด