โปรแกรมทัวร์บาหลี

สายการบิน : Malaysia Airline (MH)

BB01 : Amazing Bali ทัวร์บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4วัน 3คืน new

สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมอันแปลกตา ณ เกาะสวรรค์บาหลี - ชมพระอาทิตย์อัสดงที่อูรูวาตู พร้อมชม ระบำสิงโต“บารองแดนซ์” - ชมภูเขาไฟคินตามณี วิหารศักดิ์สิทธิ์ วัดหลวงเม็งวี วัดปูราตามันอายุน -ทะเลสาบบราตัน วิหารลอยน้ำ “ทานาต์ลอต” ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมื

เดินทางวันที่ : 04-07, 10-13 พ.ค. 60  | ราคา 17,900 บาท

เดินทางวันที่ : 16-19 มิ.ย.  60 | ราคา 16,900บาท

เดินทางวันที่ : 07-10, 21-24  ก.ค.  60| ราคา 17,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Garuda Indonesia

ทัวร์บาหลี MCB01 : WONDERFUL INDONASIA บุโรพุทโธ - บาหลี 5 วัน 4 คืน

วัดพราห์มนันต์ - มาลิโอโบโร่ - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ - พระราชวังสุลต่าน - บาร็อง แดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี - วิหารตานะห์ ล็อต - ช้อปปิ้งกฤษณะ เซ็นเตอร์

เดินทางวันที่ : ระหว่างเดือน มีนาคม - ธันวาคม 2560  | ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด