โปรแกรมทัวร์บาหลี

สายการบิน : Malaysia Airline (MH)

BB01 : Amazing Bali ทัวร์บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4วัน 3คืน new

สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมอันแปลกตา ณ เกาะสวรรค์บาหลี - ชมพระอาทิตย์อัสดงที่อูรูวาตู พร้อมชม ระบำสิงโต“บารองแดนซ์” - ชมภูเขาไฟคินตามณี วิหารศักดิ์สิทธิ์ วัดหลวงเม็งวี วัดปูราตามันอายุน -ทะเลสาบบราตัน วิหารลอยน้ำ “ทานาต์ลอต” ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมื

เดินทางวันที่ : 10-13, 24-27, มี.ค. 60 | ราคา 17,900 บาท

เดินทางวันที่ : 06-09 เม.ย. 60  | ราคา 17,900 บาท

เดินทางวันที่ : 04-07, 10-13 พ.ค. 60  | ราคา 17,900 บาท

เดินทางวันที่ : 16-19 มิ.ย.  60 | ราคา 16,900บาท

เดินทางวันที่ : 07-10, 21-24  ก.ค.  60| ราคา 17,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด