โปรแกรมทัวร์จีน

Download File

GOC14 : ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน

เดินทางเดือน : เมษายน - พฤษภาคม 60 | ราคาเริ่มต้น  25,900 บาท

 

ราคาเริ่มต้นที่ 25900 บาท

ดูรายละเอียดทัวร์ จองทัวร์นี้

Tags : ปักกิ่ง,กำเเพงเมืองจีน,จัตุรัสเทียนอันเหมิน