โปรแกรมทัวร์จีน

สายการบิน : China Southern

SCH20 : กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน new

กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ถ้ำเงิน--ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)ร้านใบชา-ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเซียงกง-ร้านหยก-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-โชว์ ELEPHANT LEGEND-ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)

เดินทางวันที่ : 24-29,31 มีนาคม – 05 เมษายน 2560 | ราคา 16,888 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด

MCH02 : ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน หอฟ้าเทียนถาน 5 วัน 3คืน new

กำแพงเมืองจีน - พระราชวังฤดูร้อน - หอฟ้าเทียนถาน

เดินทางวันที่ : มีนาคม-เมษายน 2560 | ราคา 14,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air Asia

ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง (GOC22) : ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง new

เที่ยวเมืองฉงชิ่ง-วัดหลัวฮั่น-เมืองโบราณฉือชีโข่ว - อู่หลง-ภูเขานางฟ้า(รถไฟเหล็ก)-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่)-ระเบียงแก้วอู่หลง และอื่นๆอีกมากมาย

เดินทางวันที่ : 09 -1 2, 16 - 19,23 - 26,25 - 28  มี.ค. 60 | ราคา 18,900 บาท

เดินทางวันที่ : 6-9 , 20 - 23 เม.ย. 60 | ราคา 19,900 บาท

เดินทางวันที่ : 12-15, 13 - 16, 14 - 17 เม.ย. 60 | ราคา 22,900 บาท

เดินทางวันที่ : 27- 30 เม.ย.  60  | ราคา 21,900 บาท

เดินทางวันที่ : 7 -10 / 9 -12 พ.ค. 60 | ราคา 19,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air Asia

ทัวร์จีน GOC19 : ทัวร์จีน เชียงใหม่ จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว new

เที่ยวชมเมืองฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือถัวเจียง-บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน-สะพานสายรุ้ง-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) และสถานที่อื่นๆอีกมากมาย

เดินทางวันที่ : 10 มี.ค. 60 - 15 มี.ค. 60 | ราคา 19,900 บาท

เดินทางวันที่ : 17-22/24-29 มี.ค. 60 / 01-06 เม.ย. 60 /05-10 พ.ค. 60 /23-28 มิ.ย. 60 | ราคา 20,900 บาท

เดินทางวันที่ : 11 เม.ย. 60 - 16 เม.ย. 60  | ราคา 23,900 บาท

เดินทางวันที่ : 12-17 / 13-18 เม.ย. 60 | ราคา 24,900 บาท

เดินทางวันที่ :  26 เม.ย.- 01 พ.ค. 60  | ราคา 22,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : China Eastern

ทัวร์จีน GOC20 : ทัวร์จีน เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง new

ชมเมืองคุนหมิง - เมืองฉู่สง - ฉู่สง - ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - โค้งแรกแม่น้ำแยงซี - เมืองโบราณแชงกรีล่าและสถานที่อื่นๆอีกมากมาย

เดินทางวันที่ :  01 – 06  / 19 – 24 เม.ย. 60 | ราคา 23,900 บาท

เดินทางวันที่ :  03 – 08 /24 – 29  มี.ค. 60 | ราคา 22,900 บาท

เดินทางวันที่ :  13 – 18 เม.ย. 60 | ราคา 26,900 บาท

เดินทางวันที่ :  26 เม.ย. – 01 พ.ค. 60 | ราคา 24,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air Asia

ทัวร์จีน GOC23 : ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง ต้าจู่ อู่หลง new

เที่ยวเมืองฉงชิ่ง-ต้าจู่ -ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง-ฉงชิ่ง-อู่หลง-ภูเขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก)-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่)-ระเบียงแก้วอู่หลงและสถานที่อื่นๆอีกมากมาย

เดินทางวันที่ :  09-12 , 16-19 มี.ค 60 / 23-26, 25-28 มี.ค. 60 | ราคา 19,900 บาท

เดินทางวันที่ :  6-9, 20-23 เม.ย. 60| ราคา 20,900 บาท

เดินทางวันที่ : 12-15, 13-16, 14-17 เม.ย. 60  | ราคา 23,900 บาท

เดินทางวันที่ : 27-30 เม.ย. 60 | ราคา 22,900 บาท

เดินทางวันที่ :  7-10, 9-12 พ.ค. 60| ราคา 20,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air Asia

ทัวร์จีน GOC41 : ทัวร์จีน คุนหมิงเป๋าซาน สะพานแขวนหลงเจียง new

ท่านจะได้ท่องเที่ยวน้ำตกเตี๋ยสุ่ย –สุสานทหารสงครามโลกครั้งที่2– ต้าหลี่ ร้านใบชา - ต้าหลี่–คุนหมิง–วัดหยวนทง–ร้านหยก–ตำหนักทองจินเตี้ยน - SHOPPING และสถานที่สำคัญอื่นๆอีกมากมาย

เดินทางวันที่ : 08 – 13/15 – 20 /22 – 27 มี.ค 60 | ราคา 19,900 บาท

เดินทางวันที่ :  05 – 10 เม.ย.60 | ราคา 20,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Thai Smile

GOC05 : จางเจียเจี้ย เขาอวตาร สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน new

ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง)-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลงลิฟต์แก้ว)-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ร้านผ้าไหม- ถนนคนเดินซีปู้ - ร้านหยก-ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง-ร้านยางพารา

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือน  มีนาคม 60 | ราคาเริ่มต้น  13,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air Asia

GOC06 : SHOCK PRICE A จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน new

ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-จางเจียเจี้ย - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย - ร้านหยก-ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ อุทยาน)- ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-

เดินทางวันที่ : เดินทางตลอด มีนาคม 60  | ราคาเริ่มต้น 10,999. บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air Asia

GOC07 : SHOCK PRICE B จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน new

ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-จางเจียเจี้ย - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย - ร้านหยก-ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ อุทยาน)- ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือน มีนาคม 60 | ราคา 10,999.- บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Thai Smile

GOC08 : SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน new

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) –ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านยางพารา-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟต์แก้ว-ลงกระเช้า)-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ

เดินทางวันที่ : เดือน มีนาคม 60  ราคา 16,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Thai Smile

GOC09 : ครบสูตร จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน new

ฟ่งหวง- ล่องเรือถัวเจียง- บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน- สะพานสายรุ้ง - ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว - ร้านยางพารา-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สว

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือน มีนาคม 60  าคา 19,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air Asia

GOC10 : จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน new

ภาพวาดทราย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) –ถ้ำประตูสวรรค์-ร้านยางพารา - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู-ร้านผ้าไหม

เดินทางวันที่ : 04-09 / 11-16 / 18-23 / 25-30 มี.ค. 60 | ราคา 15,900 บาท

 
วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

GOC13 : TG PRO ปักกิ่ง ตามรอยดินแดนมังกร ลิ้มรสหมูหันเหรียญทอง 5 วัน 3 คืน new

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ –ปักกิ่ง -จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน - พระราชวังฤดูร้อน-ตลาดรัสเซีย-ร้านบัวหิมะ-ถนนหวังฝู่จิ่ง - ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-สวนผลไม้-ผ่านชมรังนกและสระว่ายน้ำ - ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ

เดินทางเดือน : มีนาคม - เมษายน 60 | ราคา 16,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

GOC14 : ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน new

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ - ถนนโบราณเฉียนเหมิน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง -ศูนย์ใบชา - หอฟ้าเทียนถาน -ชมกายกรรมปักกิ่ง - ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ-พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก ร้านหยก –กำแพงเมืองด่า

เดินทางเดือน : เมษายน - พฤษภาคม 60 | ราคาเริ่มต้น  25,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Shanghai Airline

GOC15 : ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า) หอฟ้าเทียนถาน 5วัน 3คืน new

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง -จัตุรัสเทียนอันเหมิน- พระราชวังกู้กง -ร้านใบชา - หอฟ้าเทียนถาน - ชมกายกรรมปักกิ่ง - อุทยานเป่ยไห่ -ร้านนวดฝ่าเท้า-พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - THE PLACEผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก-ร้านหยก -กำแพงเมืองด่านปาต

เดินทางเดือน : มีนาคม - มิถุนายน 60 | ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air China

GOC16 : SUPER คุ้ม ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน3 คืน new

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ศูนย์ใบชา-หอฟ้าเทียนถาน-ชมกายกรรมปักกิ่ง - อุทยานเป่ยไห่-ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-THE PLACE ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ-ร้านหยก-กำแพงเมืองด่

เดินทางเดือน : มีนาคม - เมษายน 60 | ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : China Southern

GOC38 : ทัวร์จีน เจิ้งโจว ไคเฟิง ลั่วหยาง รถไฟความเร็วสูง new

ท่านจะได้ท่องเที่ยวเมืองไคเฟิง , ศาลไคเฟิง , เจดีย์เหล็ก , ศาลามังกร , วัดเส้าหลิน และสถานที่อื่นๆอีกมากมาย

เดินทางวันที่ :11-16 / 25-30 มี.ค. 60 | ราคา 30,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : China Airline

GOC40 : ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์ new

ท่านจะได้เที่ยวต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์–โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-เมืองโบราณแชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิน–ร้านหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-แชงกรีล่า–ลี่เจียง–ร้านใบชา-เมืองโบราณลี่เจียง และสถานที่สำคัญๆมากมาย

เดินทางวันที่ :   07-12 /21-26 มี.ค. 60 | ราคา 24,900 บาท

เดินทางวันที่ :  12 – 17 เม.ย. 60 | ราคา 32,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Thai Smile

GOC43 : ครบสูตร จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน (WE) new

ล่องเรือถัวเจียง- บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน- สะพานสายรุ้ง - ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว - ร้านยางพารา-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือนเมษายน 60 | ราคาเริ่มต้น  18,900 บาท

เดินทางวันที่ : 05 - 10 พฤษภาคม. 60  | ราคา 22,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air Asia

GOC44 : จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ล่องเรือเป่าเฟิงหู สะพานแก้ว 6วัน 5คืน (FE) new

ล่องเรือถัวเจียง-บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน-สะพานสายรุ้ง-จางเจียเจี้ย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู-ร้านผ้าไหม - ภาพวาดทราย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) –ถ

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือน เมษายน - พฤษภาคม 60 | ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : China Southern

GOC45 : จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว ถ้ำมังกรเหลือง 6 วัน 5 คืน (CZ) new

สะพานแก้วที่ยาวที่สุด – ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ – ถ้ำมังกรเหลือง (ล่องเรือ) – ร้านหยก -จางเจียเจี้ย – ร้านยางพารา – ภาพวาดทราย – เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) – ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) – ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านผ้าไหม ฯลฯ

เดินทางวันที่ : ตลอด เมษายน - พฤษภาคม 60  | ราคาเริ่มต้น 17,900  บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok scoot

PCH09 : เขาหวงซาน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 6D5N new

นานกิง – เขาหวงซาน – นั่งกระเช้าขึ้นเขาหวงซาน -ชมวิวเช้าเขาหวงซาน – นั่งกระเช้าลงเขา – หังโจว – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณ -ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เหมาเรือ)-หังโจว-เซี่ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม – หาดไหว่ธาน – ถนนนานกิง-GOLDEN JAGUAR

เดินทางวันที่ : 1-6, 3-8, 8-13, 10-15 มี.ค. 2560 | ราคา 22,999 บาท

เดินทางวันที่ : 17-22, 22-27, 24-29 มี.ค. 2560 | ราคา 22,999 บาท

เดินทางวันที่ : 29 มี.ค. – 3 เม.ย. 2560 | ราคา 22,999 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : NewGen Airway

PIS08 : บินตรงจางเจียเจี้ย สะพานแก้วแกรนด์แคน 4วัน 3คืน update

ทะเลสาบเป่าเฟิงหู (นั่งรถ VIP+ล่องเรือ)- ถนนซีปู้เจีย-ร้านใบชา สะพานแก้วที่ยาวที่สุดพิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย - ภาพวาดทราย-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-จางเจียเจี้ย

เดินทางวันที่ : 01-04 / 04-07 / 07-10 / 10-13 เมษายน 2560 | ราคา 9,999 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Thai Smile

SCH01 : ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ย new

ฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - ฟ่งหวง-จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้ว - ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร

เดินทางวันที่ : เดือนมีนาคม– เมษายน 2560 | ราคาเริ่มต้น 19,888  บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

SCH05 : HISO LOWPRICE ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน 3 คืน new

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง ร้านนวดเท้า-หอบูชาเทียนถาน-ร้านผีชิว - พระราชวังฤดูร้อน –ร้านไข่มุก-วัดลามะ - ร้านผ้าไหม-ถนนหวังฟูจิ่งจิ่ง - ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง–ร้านบัวหิมะ

เดินทางเดือน : มี.ค. 60 - เม.ย. 60 | ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air China

SCH06 : ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง บุฟเฟ่ต์สุกี้ทะเล 5 วัน 3 คืน new

กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านนวดเท้า หอบูชาเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-ร้านใบชา-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ- THE PLACE - ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-ร้านบัวหิม

เดินทางเดือน : มี.ค. 60 - เม.ย. 60 | ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด

SCH44 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โหมวหนีโกว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 5 วัน 4 คืน new

ชม มรดกโลกอุทยานแห่งชาติ ธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉินตูประมาณ 500 กิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ ให้ท่านสัมผัสกับความงาม ซึ่งได้รับการอ

เดินทางเดือน : 10-14 มีนาคม 2560 | ราคา 16,888 บาท

เดินทางวันที่ : วันที่  17-21 / 24-28 / 31 มีนาคม-04 เมษายน 2560 | ราคา 18,888 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : AirasiaX (D7)

SCH54 : เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5D3N new

หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา-ร้านผ้าไหม-หังโจว-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-อู๋ซี-เซี่ยงไฮ้-ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง

เดินทางวันที่ : 03-07 / 10-14 / 17-21 / 22-26 | ราคา 10,888 บาท 

                        23-27 / 24-28 / 28 มี.ค.- 01 เม.ย. 60 | ราคา 10,888 บาท 

                        29 มี.ค. – 02 เม.ย. 60 | ราคา 10,888 บาท 

เดินทางวันที่ : 31 มี.ค. – 04 เม.ย. / 05-09 / 07-11 | ราคา 11,888 บาท 

                        08-12 / 09-13 / 10-14 / 15-19 | ราคา 11,888 บาท 

                        21-25 เม.ย. 60 | ราคา 11,888 บาท 

เดินทางวันที่ : 28 เม.ย. – 02 พ.ค. / 03-07 พ.ค. 60 | ราคา 12,888 บาท 

เดินทางวันที่ : 05-09 / 12-16 / 19-23 พ.ค. 60 | ราคา 10,888 บาท 

เดินทางวันที่ : 09-13 / 23-27 มิ.ย. 60 | ราคา 10,888 บาท 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : NewGen Airway

SCH55 : SCH55 บินตรงจางเจียเจี้ย ต้อนรับปิดเทอม 4 วัน 3 คืน new

ถนนซีปู้เจีย-ร้านใบชา-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-ภาพวาดทราย-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-จางเจียเจี้ยกรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

เดินทางวันที่ : 1 - 10 เมษายน 60 | ราคา 9,999 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด

SCH56 : เฉินตู โหมวหนีโกว จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน new

ศูนย์หมีแพนด้า-ตูเจียงเยี่ยน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-อุทยานโหมวหนีโกว-เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว-จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ-ซงพาน-เฉินตู-ร้านหยก-ร้านหมอนโอโซนถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยน

เดินทางวันที่ : พฤษภาคม - มิถุนายน 60 | ราคา 19,888 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

SCH58 : เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน (TG) new

เม่าเสี้ยน-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-เขตอุทยานจิ่วจ้ายโกว-ร้านใบชา-จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉินตู-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

เดินทางวันที่ : 20-27 / 21-28 / 22-29 ตุลาคม2560 | ราคา 40,999 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok scoot

SCH59 : ต้าเหลียน เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิ้น 7 วัน 5 คืน (XW) new

ต้าเหลียน-เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง-บ้านนายพลตระกูลจาง-ร้านภาพวาดขนเป็ด-ถนนจงเจีย

เดินทางวันที่ : 03-09 / 10-16 เมษายน2560| ราคา 26,999 บาท

เดินทางวันที่ : 17-23 / 24-30 เมษายน 2560 | ราคา 25,999 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok scoot

SCH59 : ต้าเหลียน เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิ้น 7 วัน 5 คืน (XW) new

ต้าเหลียน-เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง-บ้านนายพลตระกูลจาง-ร้านภาพวาดขนเป็ด-ถนนจงเจีย

เดินทางวันที่ : 03-09 / 10-16 เมษายน2560| ราคา 26,999 บาท

เดินทางวันที่ : 17-23 / 24-30 เมษายน 2560 | ราคา 25,999 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok scoot

SCH60 : นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี 5 วัน 4 คืน (XW) new

ร้านผ้าไหม-ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-เซี่ยงไฮ้-ซูโจว-วัดฉงหยวน-จัตุรัสหยวนหยง

เดินทางวันที่ : เมษายน - ตุลาคม 60 | ราคา 15,999 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : China Southern

SCH62 : กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดจิงเชอ หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน (CZ) new

หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเซียงกง-ร้านหยก-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-โชว์ ELEPHANTLEGEND-ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)

เดินทางวันที่ : เมษายน - กันยายน | ราคา 14,888 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air China

SCH63 : ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 4 คืน (CA960) new

พระราชวังฤดูร้อน–ร้านไข่มุก-ร้านใบชา-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬา-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนสวนผลไม้–ร้านบัวหิมะ-ถนนหวังฟู

เดินทางวันที่ : พฤษภาคม - มิถุนายน 60 | ราคา 14,888 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air China

SCH64 : ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน (CA980) new

พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-ร้านใบชา-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำTHE PLACE-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-สวนผลไม้-ร้านบัวหิมะ-ถนนหวังฟูจิ่ง

เดินทางวันที่ : พฤษภาคม - มิถุนายน 60 | ราคา 15,999 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air China

SCH65 : ปักกิ่ง มองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซาวาน 6 วัน 5 คืน (CA) new

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านนวดเท้า-หอบูชาเทียนถาน-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน

เดินทางวันที่ :พฤษภาคม - มิถุุนายน 60 | ราคา 22,888 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด

SCH66 : เฉินตู ทิเบต หลังคาโลก พระราชวังโปตาลา 6 วัน 5 คืน (3U) new

พระราชวังโปตาลา-วัดโจคัง-ตลาดแปดเหลี่ยม - ลาซา-นั่งรถไฟไป-ดัมซุง-ผ่านชมทุ่งหญ้าจ้างเป่ย-ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว-ลาซา

เดินทางวันที่ : พฤษภาคม - มิถุนายน 60 | ราคา 33,999 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air China

SCH67 : สัมผัส 2 ประเทศ จีน-เกาหลีเหนือ ปักกิ่ง เสิ่นหยาง ตันตง เปียงยาง 6 วัน 5 คืน (CA) new

เปียงยาง-เคซอง-หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม-เส้นขนาน 38-พิพิธภัณภัณฑ์ประวัติศาสตร์-เคซอง-เปียงยาง-ชมเทือกเขาเมียวเฮียง-หอของขวัญนานาชาติ-วัดผู่เศียร-หอมิตรภาพจีน+เกาหลี

เดินทางวันที่ : พฤษภาคม - มิถุนายน 60 | ราคา 42,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok scoot

SCH68 : ชิงเต่า ภูเขาเหลาซาน เทศกาลเบียร์ 4 วัน 3 คืน (XW) new

เสี่ยวอี๋ซาน-พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเก่าประเทศเยอรมัน-ร้านขนมพื้นเมือง-ถนนแปดสาย (ปาต้ากวน)-โรงงานเบียร์ชิงเต่า

เดินทางวันที่ : 06-09 / 08-11 / 20-23 / 22-25 สิงหาคม 60 | ราคา 21,999 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok scoot

SCH69 : ชิงเต่า เว่ยฝั่ง จี่หนาน เขาไท่ซาน 6 วัน 5 คืน (XW) new

โรงงานเบียร์ชิงเต่า-จัตุรัส 54-ศูนย์เรือใบโอลิมปิก-ถนนแปดสาย (ปาต้ากวน)-ร้านไข่มุก-ชิงเต่า

เดินทางวันที่ : 15-20 / 22-27 สิงหาคม60 | ราคา 25,999 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

TC02 : ปักกิ่ง SNOW WORLD 5 วัน 3 คืน new

เทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – BUFFE BBQ – ถนนหวังฝู่จิง

เดินทางวันที่ : 9-13, 16-20, 23-27มี.ค. 60 | ราคา 19,888 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air Asia

ZC01 : BREATHE OF ZHANG JIA JIE 4D3N BY FD new

สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว หรือที่บางคนเรียกว่าสะพานหนึ่งในใต้หล้าซึ่งถือเป็ดจุดท่องเที่ยวสำคัญที่หนึ่งบนเขาเทีนจื่อซาน เคยเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง ซึ่งบนสะพานจะมีลูกกุญแจคล้องอยู่เต็มไปหมด เหมือนเป็นความเชื่อของคนหนุ่มคนสาวที่เอากุญแจไปคล้องไว้ที่

เดินทางเดือน : มีนาคม - พฤษภาคม 60 | ราคาเริ่มต้นที่ 14,888 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air Asia

ZC02 : THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE 6D5N BY FD new

ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง การล่องเรือชมบรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ำถั่วเจียง ถือว่าเป็นไฮไลท์ในการเที่ยวชมภายในเมืองโบราณเฟิ่งหวง ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ย ฯลฯ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนที่มีลักษณะการก่อสร้างแบบจีนโบราณสร้าง

เดินทางเดือน : มีนาคม - พฤษภาคม 60 l ราคาเริ่มต้นที่ 18,888 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : AirasiaX (D7)

ZC03 : HEAVEN OF SHANGHAI 5D3N BY XJ new

พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถราง) นำท่านชมพระพุทธรูปปางห้ามญาติทองสำริดองค์ใหญ่ที่เขาหลิงซาน ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยู่บนเนินเขาหลิงซาน หันพระพักตร์ออกสู่ทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์งดงาม ที่เมื่อเดินไปทางใด ก็เหมือนว่าองค์พร

เดินทางเดือน : มีนาคม - มิถุนายน 60 | ราคาเริ่มต้นที่ 9,777 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : AirasiaX (D7)

ZC04 : SHANGHAI WONDERLAND 5D3N BY XJ

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้จาก SKY WALK บนหอไข่มุกนั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียงล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจียว เสน่ห์แห่งสายน้ำไข่มุกใต้แยงซีเกียงช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง ย่านซินเทียนตี้ และตลาดร้อยปี

เดินทางเดือน : มีนาคม -มิถุนายน 2560 | ราคา 12,999 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air China

ทัวร์จีน GOC17 : เที่ยวทีเดียวครบ 4 เมือง ปักกิ่ง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว new

ท่านจะได้เที่ยวเมืองปักกิ่ง-ซีอาน-สุสานทหารม้าจิ๋นซี-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-วัดถ้ำหลงเหมิน-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง และสถานที่อื่นๆอีกมากมาย

เดินทางวันที่ : มี.ค. 60 | ราคา 34,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air China

ทัวร์จีน GOC18 : ทัวร์จีน กำแพงเมืองจีน5วัน 3คืน new

เที่ยวชมเมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน- พระราชวังกู้กง- หอฟ้าเทียนถาน-ชมกายกรรมปักกิ่งวัดลามะ-ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-ถนนหวังฝูจิ่งและสถานที่อีกมากมาย

เดินทางวันที่ : 17  มี.ค. 60 - 21 มี.ค. 60 | ราคา 19,900 บาท

เดินทางวันที่ : 29  เม.ย. 60 - 03 เม.ย. 60 l ราคา 20,900 บาท

เดินทางวันที่ : 06  พ.ค. 60 - 10 พ.ค. 60 l ราคา 20,900 บาท

เดินทางวันที่ : 20  พ.ค. 60 - 28 มิ.ย. 60 l ราคา 18,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Thai Smile

ทัวร์จีน GOC26 : ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ new

เที่ยวชมเมืองอู่หลง-ภูเขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก)-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์-ระเบียงแก้วอู่หลงและสถานที่อื่นๆอีกมากมาย

เดินทางวันที่ :  8-12, 15-19, 22-26 มี.ค. 60 | ราคา 14,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air China

ทัวร์จีน GOC29 : ทัวร์จีน หังโจว ผู่โถวซาน อู๋ซี ซูโจว เซี่ยงไฮ้ new

ทัวร์ในครั้งนี้จะนำท่านเข้าสู่หาดไว่ทาน , อิสระช้อปปิ้งถนนนานกิง , เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว , ชมสวนฮั่วกั่งกวนหยูและสถานที่อื่นๆอีกมากมาย

เดินทางวันที่ : 23-27 มีนาคม 60 / 06-10 เมษายน  60 | ราคา 20,900 บาท

เดินทางวันที่ : 12-16 / 13-17 เมษายน 60 | ราคา 25,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : China Southern

ทัวร์จีน GOC35 : ทัวร์จีน อู่ฮั่น เขาบู๊ตึ๊ง เซียงหยาง6 วัน 5 คืน new

ท่านจะได้ท่องเที่ยวเขาบู๊ตึ้ง-อู่ฮั่น-วัดกุยหยวน-หอนกกระเรียน-พิพิทธภัณธ์หูเป่ย-ทะเลสาบตงหู- เมืองเซียงหยาง และสถานที่อื่นๆอีกมากมาย

เดินทางวันที่ : 30 มี.ค. - 04 เม.ย. 60 | ราคา 28,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Air Asia

ทัวร์จีน GOC36 : ทัวร์จีน บินตรงซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี พระราชวังต้าหมิงกง 4 วัน 3 คืน new

ท่านจะได้เที่ยวชมกำแพงเมืองซีอาน-วัดลามะ-โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี-พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ และสถานที่สำคัญอื่นๆอีกมากมาย

เดินทางวันที่ : 25-28 มีนาคม 2560 | ราคา 22,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok scoot

ทัวร์จีน ZC05 : FANTASTIC SHANGHAI 4D3N BY XW new

ท่านจะได้สักการะพระพุทธรูปปางห้ามญาติสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน ชมกำแพงเมืองโบราณนานกิง อดีตความยิ่งใหญ่และรุ่งโรจน์แห่งราชวงศ์หมิง ช้อปปิ้งจุใจตลาดก๊อปปี้เถาเป่า ถนนนานกิง และตลาดเก่าเฉินหวังเมี่ยวและสถานที่อื่นๆอีกมากมาย

เดินทางวันที่ : เดือนมีนาคม 2560 | ราคา 9,777 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok scoot

ทัวร์จีน ZC06 : TREASURE IN SHANGHAI 5D4N BY XW new

นมัสการพระใหญ่หลิงซาน พระพุทธรูปปางห้ามญาติสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจียว เสน่ห์แห่งสายน้ำไข่มุกใต้แยงซีเกียง ชมกำแพงเมืองโบราณนานกิง อดีตความยิ่งใหญ่และรุ่งโรจน์แห่งราชวงศ์หมิง ช้อปปิ้งจุใจตลาดก๊อปปี้เถาเป่า ถนนนานกิง และตลาดเ

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือนมีนาคม 2560 | ราคา 11,777 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

ทัวร์จีน ZC07 : HIGHLIGHT BEIJING 5D3N BY TG new

ชมพระราชวังฤดูร้อน ‘‘อี้เหอหยวน’’ อุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน สัมผัสมนต์เสน่ห์ และความยิ่งใหญ่ของกำแพงหมื่นลี้ ณ ด่านจียงกวน ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง และตลาดรัสเซีย แต่ละสถานที่นั้นจะสร้างความประทับใจให้แก่ทุกท่าน

เดินทางวันที่ : มี.ค.60 - เม.ย.60 | ราคา 15,777 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

ทัวร์จีนTCL16 : ปักกิ่ง สกีโดม ซากุระ 5วัน4คืนสงกรานต์ Hot

3 มรดกโลก พระราชวังกู้กง , กำแพงเมืองจีน , พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน” จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน ตลาดรัสเซีย ถนนหวังฟู่จิ่ง

เดินทางวันที่ : 11-15 / 12-16 / 13-17 เมษายน 2560  | ราคา 30,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด